Det går att minska fallskador bland äldre – inför en nollvision!

Coronapandemin i Sverige drabbar de äldre värst – med svårare sjukdom och flest dödsfall. En pandemi som förhoppningsvis snart ebbar ut, inte minst med tanke på de enorma resurser som läggs ned. I Sverige har vi även en annan ”epidemi” — fall som dödar och det är de äldre som dör. Fler dör faktiskt av fall än alla andra typer av skador tillsammans. Vi vet dock inte exakt hur många, förmodligen 30–40 per vecka. Däremot har vi kunskap om döden på vägar och arbetsplatser: 5 respektive 1 dör per vecka.

Fallskador medför också att många fler invalidiseras i onödan. Fall och skador av fall beror inte på otur eller olycka, utan går ofta att förhindra. De pengar som läggs ned på att förebygga fall är trots det bara en bråkdel av satsningarna mot olyckor på arbetsplatser och i trafiken.

Statistik har varit en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bekämpa skador, liksom smittosamma sjukdomar. Rapporter och statistik om fallskador har dock varit minst sagt ofullständiga.  Äntligen börjar något ske nu. SKR publicerar alla fallskador hos personer 65 år och äldre som behöver sjukhusvård uppdelat på sjukhus, kommun och region, vilket ger oss en möjlighet att förbättra de förebyggande åtgärderna.

Fall leder till frakturer. Hälften av alla svenska kvinnor och en fjärdedel av alla män kommer att drabbas av en fraktur efter 50 års ålder. Höftfrakturer är den vanligaste farliga frakturen som står för nästan hälften av frakturerna hos äldre, som sällan återfår sin tidigare gångförmåga. Dödligheten under första året efter en höftfraktur är fyra gånger högre än den för åldern normala.

Vi vill använda liknande metoder som minskat trafik- och arbetsplatsskador för att också minska fallskador hos äldre. Det krävs många olika åtgärder — sociala, politiska och medicinska — eftersom orsakerna är så komplexa. Regeringens mål att minska fallskadorna med 50 procent är helt enkelt långt ifrån tillräckligt. Vi vill se en nollvision även mot fall — inte bara mot självmord, trafik och arbetsskador.

Nu kan man lokalt se vilka effekter olika åtgärder har genom att följa förändringarna. Vi kan se hur det ser ut i vår region och kommun. Jämföra med andra och använda det som argument och påtryckning. Få kommunerna att sätta upp mål att genom många riktade åtgärder minska antalet fallskador med åtminstone 10 procent inom fem år. Det behövs— antalet 80 år eller äldre kommer att fördubblas inom de närmaste decennierna.

Gösta Bucht
sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna

EdelPhoto-9646-2

 

4 thoughts on “Det går att minska fallskador bland äldre – inför en nollvision!

 1. 0-vision för fallskador. Hur tänker Du Dig rent konkret att vi ska lägga fram detta i kommunfullmäktige och i lokala pensionärsråd?

 2. Påtala att vi vet för lite om fallproblematiken. Nu kan man få statstik fån Socialstyrelsen på kommunal nivå om hur det ser ut. Ta reda på hur det ser ut i vår kommun(region), Dra igång förebyggande åtgärder och utvärdera effekten..

 3. Just nu kan vi inte ens samlas i lokala pensionärsråd. Vi är alla 70 ++. Ska efterlysa i distriktet om vi kan förbereda något när vi ändå sitter på våra kamrar och har tid . . . Jag vet inpå bara skinnet vad en fallolycka är – har ramlat och nästan slagit ihjäl mig flera gånger.

 4. Hej jag höll foredrag hos våra PRO föreningar hösten 2019, efter att jag deltog i ett seminarium i Stockholm.
  Jag gjorde reklam dels via Upplands PRO Årsmöte men även via samtal med de olika föreningar om att jag, mot kostnaden av transport och en kaffe med dopp, kunde ställa upp och ger ett fördrag som innehåller både information om fallskador hur de uppstår, men även hur man kunde skydda sig mot demm.
  Till min förvåning så fans det bara 3 PRO föreningar som hörde av sig under hela 2019.
  Jag vet inte hur man kan förbättra kommunikationen mellan föreningarna, men enligt mitt egen erfarenhet så talar man mycket lite om fallskador innom PRO. Meddlemmarna vet inte att detta är den största orsaken till att på grund av kompliktioner som uppstår efter ett fall, flertal dör äldre avlider efter och under sjukhusvistelsen. Så min erfarenhet är att alla instanser gör aldeles för lite för att få ned fallskador för pensionärer.
  Harald von Schlippenbach PRO Vattholma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s