Stämmer det att pensionärer har fått 1600 kronor mer i plånboken?

Vid flera tillfällen de senaste månaderna har vi hört företrädare för regeringspartierna, inklusive statsminister Stefan Löfven (S) säga att pensionärer har fått 1 600 kronor per månad mer i plånboken. Detta har skett i regeringsförklaringen 2019 och i diverse andra uttalanden. Det är dock oklart om tidsperioden som åsyftas är ”förra mandatperioden” eller ”idag jämfört med 2014”. Men det hela är också intressant att titta närmare på då det troligen inte är så många seniorer som känner igen sig i att ha sett sin inkomst öka med 1 600 kronor de senaste 4-5 åren.

Låt oss börja med att titta på ett par ungefärliga och förhoppningsvis ganska representativa räkneexempel födda 1943: kvinnlig snittpensionär med bostadstillägg (BTP), kvinnlig snittpensionär utan bostadstillägg, snittpensionär, manlig snittpensionär och garantipensionär med bostadstillägg. På den första raden i tabellen nedan framgår räkneexemplens inkomster efter skatt år 2019.

tabell nov19

I tabellen visas sedan räkneexemplens pensionsutveckling med utgångspunkt år 2014 till och med 2019 i löpande priser (det man ser i plånboken). Där framgår att den manlige snittpensionären når över de nämnda 1 600 kronorna, snittpensionären gör det nästan, övriga gör det inte. Efter detta lite mer generösa tidsspann på sex år, gör vi motsvarande beräkning på en mandatperiod åren 2014-2018 och får resultatet att inget räkneexempel kommer i närheten av några 1 600 kronor. För räkneexempel med bostadstillägg ingår i båda perioderna höjningar av bostadstillägget som gjordes 2015 och 2018.

I sammanhanget bör också understrykas att en betydande del av ökningen av pensionen för snittpensionär och manlig snittpensionär tillkom av att inkomstpensionen ökade ganska kraftigt mot slutet av balanseringsperioden (2016) – vilket hade skett oavsett regeringsfärg. Likaså bör betonas att det tillskott som särskilt den manlige pensionären tog del av 2019 var till följd av den M-KD-budget som riksdagen antog i slutet av 2018.

Men då saker och ting som behövs i vardagen – mat, kläder, bostadsutgifter och så vidare – i regel blir dyrare med tiden är det minst lika relevant att titta på hur de fem exemplens pensioner har utvecklats i fasta priser (i förhållande till köpkraften), alltså värdet på pensionsökningen med hänsyn till prisökningar i samhället. Åren 2014-2019 blir då resultatet att inget räkneexempel kommer upp ens i hälften av de 1 600 kronorna, och snäppet lägre när vi tittar vi på perioden 2014-2018.

Det kan konstateras att enbart pensionärer med ganska god pension (manlig snittpensionär till exempel) kan hävdas ha fått några 1 600 kronor mer i plånboken, och detta när vi drar ut den studerade tiden till att innefatta sex år (2014-2019) och i löpande priser. Sen beror det också på hur ens kommunala och landstings/regionskatter har förändrats under den studerade tiden. Långt ifrån hela denna ökning kan dock tillskrivas den rödgröna regeringen, snarare är det både pensionssystemet och M-KD-budgeten som är en viktig del av förklaringen för seniorer med pensioner en bit över genomsnittet – och som är de som skulle kunna känna sig träffade av de 1 600 kronorna.

Om få pensionärer känner igen sig i siffror på 1 600 kronor är det inte så konstigt. Detta då många dels inte har så höga pensionsnivåer dels att pensionernas nettoökning när hänsyn tas till köpkraftsförändringar är ganska så mycket lägre än så och hamnar på mellan 300 och 700 kronor någonstans för båda de studerade tidsperioderna.

Anna Eriksson
sakkunnig pensioner SPF Seniorerna
AnnaEriksson