Gästblogg av Skattebetalarnas förening: Återinförd fastighetsskatt – oroande konsekvenser för seniora hushåll

Allt fler röster har den senaste tiden höjts för en återupplivad fastighetsskatt, bland annat SNS Konjunkturråd som under våren föreslog en återgång till den gamla fastighetsskatten, men som även inkluderar bostadsrätter. Att ett sådant förslag kommer från en aktad institution är oroväckande och risken är att frågan blir aktuell i samband med den skattereform som snart sagt alla partier vill se.

Tanken på en återinförd fastighetsskatt enligt de tidigare reglerna oroar. Det skulle innebära en chockhöjd skatt med tiotusentals kronor per år för en stor del av landets hushåll. För landets seniorer skulle en återinförd fastighetsskatt slå särskilt hårt. Idag är drygt två miljoner av Sveriges befolkning 65 år eller äldre. Sju av tio bor i privatägt boende enligt SCB.

Med en återinförd fastighetsskatt skulle en genomsnittlig villa i Stockholms län med ett marknadsvärde på 5,4 miljoner kronor få en skatt på 40 500 kronor per år. I riket skulle en genomsnittsvilla med marknadsvärde på 2,5 miljoner få en årlig fastighetsskatt på 18 500 kronor. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens fastighetsavgift med ett tak på 1 300 kronor för en bostadsrätt och 7 800 kronor för en villa.

Bland förespråkarna av en återinförd fastighetsskatt finns ett stort antal ekonomer. Skatten anses ”praktisk”. Fastigheter kan ju nämligen inte flytta på sig. Och visst utgör fastigheter en stabil skattebas. Men skatter kan inte bara ses ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Människor bor inte i värdepapper utan bostaden utgör för de allra flesta av oss en trygg punkt och som sådan en helt nödvändig utgångspunkt för att resten av livet ska fungera. En bostad ger heller inga intäkter så länge man äger den och har ingen som helst koppling till inkomst. Skatten är dessutom oförutsägbar och kan öka rejält bara för att dina grannar säljer sina hus dyrt. Därför är en återgång till den tidigare fastighetsskatten ett orimligt förslag.

En återinförd fastighetsskatt är inte bara orättvis, den skapar också otrygghet för Sveriges hushåll. När fastighetsskatten stöptes om till kommunal fastighetsavgift med ett tydligt tak 2008 var det på goda grunder. Få skatter har varit lika avskydda. SNS förslag som även inkluderar bostadsrätter skulle ge oacceptabelt höga boendeskatter och få förödande konsekvenser för både enskilda hushåll och bostadsmarknaden.

Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och på en nivå som gör att människor kan känna sig trygga i sina hem. En återinförd fastighetsskatt innebär det motsatta och vore ett svek mot svenska hushåll. Fastighetsskatten bör få ligga kvar där den hör hemma – i papperskorgen.

Sofia Linder, chefekonom Skattebetalarna
Sofia Linder