Almedalen – fokus på att stärka seniorers ställning på bostadsmarknaden

Min tredje Almedalsvecka i rad som SPF seniorernas bostadsexpert upplever jag som den hetaste hittills vad gäller bygg- och bostadsfrågorna. Med all rätt. Men även om det byggs många bostäder i landet just nu så förstärker byggandet ojämlikheterna på den dysfunktionella svenska bostadsmarknaden. Svensk ekonomi går som tåget. De som har arbete och tjänar bra och får låna pengar på banken till en bostad. Det är för dessa som största delen av byggsektorn bygger bostäder.

Medelsenioren däremot har det knapert. Har man sålt sitt gamla ”myresjöhus” har staten tagit hand om en stor del av ett eventuellt överskott i form av flyttskatter. Det som blir kvar räcker inte till en ny tillgänglig bostad. Bankerna – och snart även staten – sätter stopp genom att införa amorteringstvång och skuldkvotstak. Pensionerna och bostadstillägget för pensionärer må vara låga, men de är säkra. Våra banker räknar det emellertid som ”andra klassens” inkomster.

De seniorhus och trygghetsboenden som har byggts de senaste 10 åren har i flesta fall gått till seniorpar med höga pensioner och inkomster. Jag har de senaste 10 åren sagt: ”Sverige bygger ett miljonärsprogram” och inte för folk i allmänhet. Den känslan förstärks ännu mer genom priserna på den bostadsproduktion vi nu ser förverkligad.

Det är förvånande att de flesta kommuner inte inser att det på ganska kort sikt är bra för kommunekonomin att se till att vi seniorer kan få flytta till en tillgänglig bostad, där vi kan sköta oss själva så länge som möjligt, och ha trevligt, i andra halvan av livet. Varje år som vi seniorer kan flytta fram tidpunkten för att bli hemtjänsttagare och flytta till särskilt boende, kan kommunen spara uppemot 1 miljon kronor. Ska det vara så svårt att fatta?

Under dagarna i Visby kommer jag att delta i flertalet debatter om just bostäder för äldre. Jag kommer särskilt att lyfta frågor som rör bekymren med att pensionerna inte hänger med i kostnadsutvecklingen och att detta försvårar seniorernas ställning på bostadsmarknaden. Tillgänglighet och bostadsanpassning kommer också upp i debatterna. Dessutom kommer jag att betona hur viktigt det är med bra bostäder för seniorer, dels för individens livskvalitet och rörlighet, dels för samhällsekonomin och välfärden.

Fredrik von Platen
sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna