Vågar inte politikerna prova en vecka på en normal pension?

För snart 2 månader sedan utmanande vi fyra politiker att klara sig en vecka på en normal pension. De lyckligt utvalda är statsminister Stefan Löfven (S), socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och Liberalernas partiledare Jan Björklund. Vi fick inga svar då. För ett par veckor sedan påminde vi dem om vår utmaning. Sedan dess har vi faktiskt fått ett svar – från Moderaterna som kan tänka sig att ställa upp, men inte genom partiledaren.

Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om att ungefär var fjärde väljare i Sverige är 65 år och äldre. För många av dessa cirka 2 miljoner väljare är pensionerna en mycket viktig fråga – inte bara för sin egen ekonomi och livskvalitets skull men också för sitt val av parti i valen år 2018. Att sätta sig in i hur en vanlig pensionär har det kan man därför tycka bör vara en standardhandling av varje politiker som gör anspråk på att leda landet.

Jag har tidigare bloggat om regler och upplägg för utmaningen och fyra riksdagspolitiker provade på det hela redan i november 2015. Från SPF Seniorerna har vi sagt att utmaningen helst ska genomföras under första halvan av 2017, att det är bra om minst två politiker kan genomföra veckan samtidigt och att deltagarna bör befinna sig i Sverige under merparten av dagarna. Vi ser heller inte det som en fullgod ursäkt att hävda att man har ett hektiskt schema – det hade även de fyra riksdagsledamöterna. Och det hela handlar i grunden om att deltagarnas fritidsaktiviteter och måltider ska finansieras med hjälp av pensionspengarna – inga andra inskränkningar görs. Det går alltså utmärkt att arbeta precis som under en vanlig vecka, men man får vara lite mer sparsam än normalt.

SPF Seniorerna har vid flertalet tillfällen påtalat det oacceptabla med ett pensionssystem som inte ger rimliga pensionsnivåer ens efter ett helt arbetsliv. Det är tyvärr inte ovanligt att den som arbetar i 40 år med en lön under medel får en pension efter skatt på ungefär samma nivå som en garantipensionär med fullt bostadstillägg (som i teorin aldrig arbetat). Så här snart 20 år efter pensionsreformens ikraftträdande anser vi att det är hög tid för en utvärdering av hela pensionssystemet – precis som man gör med andra större reformer.

Under 2016 uttalade sig både politiker och andra samhällsdebattörer i debatten om sänkta ingångslöner. Motståndare till förslaget ansåg bl a att sådana inkomstnivåer inte går att leva på – detta handlade om ingångslöner på 15-16 000 kronor per månad brutto, med extra förmånliga skattesänkningar. Medianinkomsten för 65 år och äldre ligger idag på omkring 17 000 kronor innan skatt per månad. Det betyder att ungefär 1 miljon pensionärer har inkomster som är i nivå med, lägre eller mycket lägre än de ingångslöner som det anses ”inte går att leva på”.

Ingen har väl missat att statsministern i år avser skippa Almedalsveckan för att träffa folk som kanske aldrig skulle besöka en politikervecka, bland annat ” pensionärer som har svårt att få vardagen att gå ihop”. Det är bra att statsministern vill lyssna på vanliga pensionärer. För att få en fullgod insikt i hur just vanligt folk har det så är vår utmaning ett ypperligt tillfälle för Stefan Löfven att själv i praktiken få viss, om än kort, erfarenhet. Vi ser framemot statsministerns och övriga inbjudna deltagares svar.

För det kan väl inte vara så att de inte vågar?

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF Seniorerna

3 thoughts on “Vågar inte politikerna prova en vecka på en normal pension?

  1. Egentligen är en vecka inte relevant. Alternativt är att följa ett par pensionärer under ett antal månader. För att se hur pengarna räcker när man kanske råkar ut för sjukdom tandläkare och dylikt.

  2. Politikerna borde testa att leva på 7000 i månaden i ett år !!! Utan att bo i ett betalt hus, utan med hyra att betala !!!
    Började ta ut pension redan nu vid 63,5 års ålder, för att spara tills jag blir 65. Jobbar 50% och sjukpension 50% så nu får jag ut ca. 13 000 / mån efter skatt.
    Men pensionen jag lyfter nu är ca. 6 700 efter skatt. Och det blir inte så mycket mer den dagen jag blir 65 år. Och då har jag ingen arbetslön eller sjukpension. Alltså tappar jag 50 % i ren inkomst. Tur min man är yngre och jobbar några år till. Men sen då ????

  3. Våra krav betr avskaffandet av ”pensionärsskatten” och reform av pensionssystemet framförs i olika sammanhang av förbundet, främst genom ordförandens förtjänstfulla stora insats. Det visar sig dock att vår röst inte hörs så att den påverkar den allmänna opinionsbildningen genom media. I TV förekommer program av olika slag där pensionärssynpunkter inte kommer fram, t ex partiledardebatter och Almedalsdiskussioner. Det är stark konkurrens om utrymme i TV, radio och rikspress. Vi behöver hävda våra krav särskilt med tanke på valet 2018. För att få plats krävs antagligen PR och lobbying på professionell nivå. SPF saknar såvitt jag förstår denna resurs. Anställande av en liten PR avdelning skulle förslagsvis innebära höjning av vår medlemsavgift med 50 kr/år och en budget på ca 12 miljoner. Det vore väl använda pengar!

    Bengt Linnman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s