Sänkt flyttskatt helt nödvändigt – men mycket mer behövs göras

Frågan om bra och tillgängliga bostäder för seniorer har många aspekter. I dagarna har flyttskatten aktualiserats, först genom att bostadsminister Peter Eriksson (MP) sade sig vilja se en sänkning av flyttskatten medan finansminister Magdalena Andersson (S) därefter gick ut och avvisade tanken. Det är bra att bostadsministern inser bekymren som höga flyttskatter innebär, inte minst för seniorer. Men mindre bra är att finansministern inte verkar intresserad av bättre rörlighet på bostadsmarknaden utan verka tänka mer på sin egen kassakista än vad som är samhällsekonomiskt förnuftigt för landet.

Flyttskatten innebär kortfattat att det blir kostsamt att sälja en bostad, som vi seniorer ägt i kanske 40 år, och som ökat i värde, vilket gör att vi seniorer då bor kvar i villor eller radhus. Men det är inte bara skattesmällen som utgör ett hinder, det gör även det faktum att flytt till en ny bostad i många fall kommer att innebära en dubblerad kostnad för vårt boende. Tillsammans gör detta att många seniorer bor kvar i bostäder med relativt stora bostadsytor, även om vi av olika skäl skulle vilja skaffa en bättre anpassad bostad. Sänkt flyttskatt skulle därför vara ett viktigt steg på vägen för många av oss att kunna skaffa en bra bostad som passar under andra delen av livet.

I de flesta fall är det nybyggda lägenheter som intresserar seniorer – bostäder med hiss, rymliga badrum, låga trösklar och generellt hög tillgänglighet. Men dessa bostäder är dyra och ungefär 20 procent av oss pensionärer har råd att bo i en sådan lägenhet. 65-plussarna är redan sen tidigare den åldersgrupp som lägger en större andel av sin inkomst på just boendet. Få ensamstående seniora kvinnor kan efterfråga en ny bostad – detta är en viktig jämställdhetsfråga. I sammanhanget är den bristande konkurrensen och effektiviteten i byggsektorn ett gissel, likaså har den låga räntan gjort att produktionskostnaderna har skenat de senaste åren. Här måste politiken ta sitt ansvar.

Ytterligare ett problem är att pensionerna inte hänger med i inkomstutvecklingen och inte heller i bostadskostnadernas utveckling. Och det gör inte heller bostadstillägget, dess bostadskostnadstak på 5000 kronor har varit oförändrat de senaste 10 åren. Taket i bostadstillägget måste höjas till någonstans mellan 7000 och 8000 kronor för att seniorer med rätt till bostadstillägg ska kunna efterfråga en bra bostad. Det handlar inte bara om oss äldre som vill flytta från hus till lägenhet, men också de av oss som vill flytta från ett flerbostadshus utan hiss till ett bostadshus med hiss.

Som om inte detta var nog så innebär dagens pensionsnivåer och bostadstilläggets nuvarande nivå tyvärr alldeles för ofta att seniorer nekas bostadslån av bankerna. Amorteringskravet är en del av förklaringen men också de skuldkvotstak som bankerna använder sig av – utan att ta hänsyn till att pensionen är en varaktig inkomstkälla och ibland trots att en senior kan ha en säkerhet som en sommarstuga eller borgensförbindelser.

Sammantaget betyder detta att allt fler av oss riskerar att fastna i bostäder som inte är anpassade efter våra behov – varken vad gäller tillgänglighet eller bostadsyta. Det försämrar inte bara rörligheten på bostadsmarknaden utan också seniorers livskvalitet och självständighet. För i förlängningen betyder en villa med badrum på ovanvåningen och trappa till ytterdörren en otillgänglig bostad. Detsamma gäller en lägenhet i ett hus utan hiss eller med trappa till porten. Otillgängliga bostäder är samhällsekonomiskt kostsamma – för den äldres livskvalitet och för kommunernas kostnader för äldreomsorg (läs mer i vår rapport). Likaså riskerar otillgänglighet att leda till isolering, sjukdom och fallskador – med andra ord ökade vårdkostnader för landstingen.

Bostadsministern är alltså inne på rätt spår när det gäller sänkt flyttskatt – en sänkning kan förbättra rörligheten på bostadsmarknaden och leda till att seniorer kan skaffa bättre anpassade bostäder. Men bostadskostnaderna i relation till pensioner och bostadstillägg är också betydande hinder, precis som svårigheten att få banklån. Ett ökande antal seniorer som efterfrågar bra och tillgängliga bostäder att bli åldersrika i men som inte kan få tag i sådana riskerar att leda till växande kostnader för vård och omsorg i kommuner och landsting. En större tillgång på bra bostäder till rimlig kostnad för seniorer är alltså samhällsekonomiskt lönsamt, medan det motsatta förhållandet gäller förstås också – och det är där vi är idag. Detta borde finansministern inse och därför i ett första steg lyssna på sin ministerkollega och verka för en sänkning av flyttskatten och dessutom höja bostadstillägget.

Fredrik von Platen
sakkunnig bostadsfrågor

1 thought on “Sänkt flyttskatt helt nödvändigt – men mycket mer behövs göras

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s