Sanktionerna i äldreomsorgen måste höjas och spegla både verkliga kostnader och människors lidande

Vid flera tillfällen tidigare har SPF Seniorerna uppmärksammat och påtalat att de viten som IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) utdömer kommunerna att betala när omsorgen inte levt upp till den äldres behov är på tok för låga.

Tidigare har Göteborgs stad fått ett vite på 6 miljoner kronor, en i sammanhanget liten summa med tanke på att det handlade om över 200 platser på särskilt boende som kommunen inte hade klarat av att verkställa inom tre månader.

För en kort tid sedan fick Norrköpings kommun ett vite på 10 000 kronor, detta för att det tagit kommunen 9 månader – istället för de max 3 månader som den har på sig – att verkställa beslut om plats på ett särskilt boende.

För det första är dessa summor löjligt låga. En plats på särskilt boende kostar i genomsnitt 779 000 kronor per år och brukare (2014) i Sverige. I Norrköpings fall låg årskostnaden år 2014 på 721 500 kronor. Utslaget på 9 månader skulle kostnaden för en plats på särskilt boende hamna på ungefär 540 000 kronor. Vitet som kommunen alltså fick utgör bara knappt 2 procent av vad det skulle ha kostat kommunen att tillgodose platsen på ett särskilt boende för den äldre personen. Hade denna person legat och väntat färdigbehandlad på sjukhus hade det kostat kommunen minst 500 000 kronor till landstinget enligt betalningsansvarslagen. I och för sig hade man nog då raskt skaffat fram en plats med som följd att de ensamma som väntar hemma får vänta ännu längre.

Det är således inte konstigt när vitena inom omsorgen är så pass låga att kommunerna fortsätter att strunta i att skaffa fram platser i tid. Dessutom tas inte det lidande och den otrygghet som den äldre och dennes anhöriga drabbas av under tiden med i beräkningarna. Inte heller de överbeläggningar som uppstår i slutenvården med ökande kostnader och risker för vårdskador tas med i beräkningen. Antalet slutenvårdsplatser minskar dessutom stadigt och är nu nere på 2 platser på 1000 invånare, lägst inom OECD, vilket späder på problemen ytterligare.

Från SPF Seniorerna menar vi att vitesbeloppen bör dels vara på minst samma summa som en plats på särskilt boende kostar och dels att den äldres lidande ska adderas till detta. Summa summarum bör vitena läggas på en kostnadsnivå som då blir högre än vad en plats på ett boende skulle ha kostat. Liknande förfaranden och vitesnivåer bör även införas i andra delar av vården och omsorgen.

För som det ser ut idag så kan kommunerna fortsätta att låta äldre fara illa utan att kommunen själv i form av politiker och tjänstemän får några konsekvenser. Det är orimligt. Siffror från IVO visar att antalet platser på särskilda boenden som inte verkställs inom 3 månader har ökat mellan 2014 och 2015 med nästan 15 procent – från 4295 stycken fall till 4922 fall. Under 2015 inträffade i 214 av landets 290 kommuner minst ett fall där en äldre människa inte fick plats på ett boende i tid. Det är alldeles för många.

Så här kan det inte fortsätta. Sanktionerna för de kommuner som missköter äldreomsorgen måste höjas!

Gösta Bucht
sakkunnig för vård och omsorg SPF Seniorerna