Senior-RUT: hur funkar det?

Häromdagen skrev Anna-Karin Hatt, vd Almega, och undertecknad en debattartikel i Göteborgs-Posten om Senior-RUT, alltså att skatten på hushållsnära tjänster bör avskaffas helt för de som fyllt 65 år. Argumenten för detta är flera: en del äldre önskar mer hjälp än det hemtjänsten gör, andra vill själva välja vad de vill ha stöd med utan att blanda in kommunen, och låga pensioner gör att en hel del inte har råd idag. Sammantaget skulle det bidra till ökad valfrihet och livskvalitet för seniorer, och förslaget har dessutom en positiv sysselsättningspotential.

Äldre som vill ha hjälp med enkla grejer i hemmet får inte alltid det av hemtjänsten. Och seniorer som inte har behov av hemtjänst vill ha stöd med enklare tjänster i hemmet som städning, snöskottning eller gardinbyte – utan att dra in kommunens biståndsbedömare. Inte sällan är det anhöriga som idag får ställa upp med detta, ibland på bekostnad av sin egen arbetstid eller fritid. Större möjligheter att köpa RUT-tjänster skulle stärka äldres självbestämmande.

RUT-tjänster är redan idag väldigt efterfrågade bland 65-plussarna. Det visar att både behov och nöjdhet med dessa finns. Men tyvärr vet vi också att många äldre har låga pensioner, och även om de skulle behöva mer hjälp i hemmet har de inte alltid råd till det. Vi vet också att både antalet och andelen 65-plussare i befolkningen växer de närmaste åren.

Det är viktigt att vara tydlig med att Senior-RUT inte ska ersätta den hemtjänst som ges i enlighet med Socialtjänstlagen. Senior-RUT handlar om tjänster som städning, tvätt, fönsterputsning, snöskottning och gräsklippning. Hjälp med sådana uppgifter minskar inte bara risken för skador i hemmet det kan också stärka äldres livskvalitet, trygghet och självständighet. Dessutom skulle Senior-RUT kunna bidra till fler arbetstillfällen i landet.

Vad skulle då skillnaden bli i kostnad om man jämför Senior-RUT mot den befintliga skattereduktionen på RUT-tjänster? Nedan exempel varierar självfallet på var man bor, vilket företag man anlitar.
Innan den nuvarande skattereduktionen infördes betalade konsumenten i detta räkneexempel 16 250 kronor för en tjänst (9 250 kr eller 57 procent var skatter, 7 000 kronor eller 43 procent var kostnaden till leverantören för utförd tjänst). Efter att den nuvarande skattereduktionen infördes kostar samma tjänst 8 125 kronor, varav 1 125 kronor skatt och 7 000 kronor till leverantören. Om skattebelastningen helt tas bort, i enlighet med Senior-RUT-förslaget, blir konsumentens kostnad 7 000 kronor – allt till leverantören och ingen skatt. För en senior skulle kostnaden för en RUT-tjänst, enligt ovan räkneexempel, minska med 14 procent.

Christina Rogestam
ordförande SPF Seniorerna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s