Kinberg Batra, Björklund och Busch Thor – var är era besked om skatten och pensionssystemet?

I slutet på augusti skrev jag ett brev till var och en av Alliansens partiledare – med två frågor. Den första anledningen till det var att SPF Seniorerna vill ha besked om vad allianspartierna avser göra med den högre skatten på pension. Att inte övriga partier adresserades berodde på att de redan gett besked, även om det som i regeringens fall är i form av diffusa utfästelser långt fram i tiden eller kanske aldrig (”när Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet” heter det ju). Den andra anledningen var att få svar på hur de ställer sig till en heltäckande utvärdering av pensionssystemet.

Mina två frågor var, något förkortat: hur ser er tidplan ut för att ta bort den högre skatten på pension och är ni beredda att driva frågan om att utvärdera pensionssystemet samt vidta åtgärder så att det också blir socialt stabilt? Jag var också tydlig med att ungefär var sjätte pensionär i Sverige lever idag under EU:s gräns för risk för fattigdom, dessa siffror kommer att öka om inte pensionssystemet förändras.

Från allianspartiernas skuggbudgetar går att utläsa att alla utom Centerpartiet har med samma skattesänkning på pension som regeringen. Däremot finns inga besked på hur partierna ser på frågan om ett fullständigt avskaffande av pensionärsskatten, även om KD hintar mot att de vill det när ekonomin tillåter. Det är tråkigt att C skiljer ut sig åt fel håll, ett parti som av tradition slagit vakt om samhällets svaga, här ingår definitivt de fattigaste pensionärerna. Inget av allianspartierna tar upp pensionssystemet i sina skuggbudgetar.

C ska dock ha lite beröm för att som enda parti (hittills?) ha svarat på mitt brev. C anser som princip att skatten på pension och lön ska vara lika, men mer konkreta än så var de inte. Vad gäller pensionssystemet kom inte heller något tydligt svar från C mer än att det är viktigt för pensionerna att många arbetar och betalar in pensionsavgifter. Det visste vi redan, och min fråga löd om de var beredda att driva frågan om en utvärdering av hela pensionssystemet för att göra det mer socialt stabilt – således inget besked.

Nu börjar år 2015 lacka mot sitt slut. Som bekant kommer jultomten bara hem till dem som varit snälla, och det får sägas vara tveksamt vad gäller alliansens partiledare. För Anna Kinberg Batra (M), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD) har inte svarat på mitt brev och har således undvikit det som oroar och berör SPF Seniorernas 270 000 medlemmar och många fler 65-plussare där ute.

För det första är det beklagligt att bara ett av fyra partier har svarat på mitt brev. För det andra är det svagt att inget parti har några konkreta besked vare sig vad gäller avskaffandet av den högre skatten på pension eller pensionssystemet. Detta handlar om cirka 2 miljoner människors privatekonomi. Det är oacceptabelt att människor efter 40 års arbetsliv tvingas leva på pensionsinkomster som ligger på fattigdomsgränsen, och att ansvariga politiker inte har några svar på hur pensionssystemet kan förbättras. Vi seniorer har tröttnat på vaga tidsutfästelser och oklara besked.

Det tål att upprepas det jag skrev i brevet: ”SPF Seniorerna företräder de som byggde, utvecklade och förvaltade det Sverige som ni har haft och igen vill ta ansvar för”. Om alliansen aspirerar på att åter sitta i Rosenbad får de nog ta seniorernas frågor på betydligt större allvar än vad de gjort under denna höst. Förhoppningsvis kan detta blogginlägg påminna de tre partiledarna som inte svarat om att just göra det.

Uppdatering kl 15:00 den 23 december.
Det har idag kommit ett brev till SPF Seniorernas kansli innehållande ett svar från Anna Kinberg Batra (M). Således är det Liberalerna och Kristdemokraterna som inte har svarat på brevet. M resonerar ungefär som C om skatten, det finns inget egenvärde i att pension och lön beskattas olika och att när ekonomin tillåter bör skatten på pension sänkas. Vad gäller pensionssystemet har M inget förslag om en ny översyn av hela pensionssystemet, men har ett par förslag som ska få seniorer att jobba vidare, vilket kan stärka pensionssystemet. Alltså får vi inget konkret svar eller några besked heller från Moderaterna vad gäller en utvärdering av hela pensionssystemet så att det ger trygga pensioner.

Christina Rogestam
ordförande SPF Seniorerna

1 thought on “Kinberg Batra, Björklund och Busch Thor – var är era besked om skatten och pensionssystemet?

  1. Christina
    Du gör ett fantastiskt arbete och jag beundrar din envishet. Är själv Moderat och tycker det är svagt av mitt parti att inte svara på Din förfrågan. Hoppas dock att vår partiledare tar till sig frågan och lämnar ett konkret svar med det snaraste för jag är övertygad att vi är många Moderater som vill ha ett svar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s