Var tog alla valrörelselöften om att få välja boende utan biståndsbeslut vägen?

Nu har det hänt igen, en kvinna i Stockholm som snart fyller 103 år har nekats plats på ett särskilt boende. Kvinnan överklagade beslutet och nu har förvaltningsrätten gett henne rätt, dock med risk för att Södermalms stadsdelsnämnd överklagar domen. I somras rapporterades det om en kvinna i Norrköping som vägrades plats på ett särskilt boende, trots stora omsorgsbehov och det återkommer rapporter om äldre som nekas särskilt boende med jämna mellanrum. Mörkertalet är sannolikt stort, sköra beroende äldre hör ju inte precis till dom som höjer rösten när dom tycker sig felbehandlade.

I valrörelsen höjdes det röster från flera håll – enskilda, fackorganisationer och flera riksdagspartier – för att äldre skulle få välja själva om de ville bo kvar hemma eller få plats på ett boende, utan krav på biståndsbeslut. Vilket för övrigt är ett krav vi på SPF Seniorerna drivit sedan en ganska lång tid tillbaka. Nu är det däremot helt tyst kring detta, tråkigt nog. Har man helt glömt bort sina löften? Enigheten om att välja boende utan biståndsbeslut var en bra idé och var en stor fråga före valet för ett år sedan. Väck upp frågan snarast igen!

Det är minst sagt beklagligt att en del kommuner och stadsdelsnämnder runt om i landet inte prioriterar människors behov av omsorg och trygghet högre. Brist på platser och kommunens ekonomi styr besluten i allt för stor omfattning, när det i stället borde vara en fråga om medmänsklighet. Vart tog värdegrunden vägen och behoven av både trygghet och omsorg? Bryr sig inte kommunerna om att sköra personer i behov av omsorg och trygghet far illa? Var tog den omsorg som ska sätta människors enskilda behov och önskningar i fokus vägen?

Idag råder det brist på platser på särskilda boenden i nära hälften av landets kommuner. Och det är långt ifrån alla dessa kommuner som planerar för att ha löst platsbristen inom några år. Det är faktiskt anmärkningsvärt att människor tvingas bo kvar hemma mot sin vilja då alla med ett omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet har rätt till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Det är således många kommuner som behöver skärpa sig ordentligt!

Senior- och trygghetsboenden byggs också i en alltför långsam takt. Dessa boenden är dessutom mycket ojämnt fördelade över landet. Vissa kommuner är rätt väl försedda medan andra har nästan inga senior- eller trygghetsboenden. SPF Seniorerna driver sedan ett par år att ett permanent stöd ska införas för att bygga trygghetsboenden för de som fyllt 65 år. Se till att investeringsstödet kommer tillbaka och i en generösare form än tidigare.

Vi fortsätter också att driva frågan om att kommunerna ska införa valfrihetsgaranti: låt äldre välja om de vill bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänst, eller att få flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s