Vi säger nej till nya regler för AP-fonderna!

SPF Seniorerna fick möjlighet att yttra sig över ett förslag till nya regler för AP-fonderna. Den möjligheten tog vi. Där skriver vi bland annat:

Det allmänna pensionssystemet borde ha ett överordnat mål: Det ska leverera pensioner som gör det möjligt för människor att kunna leva på sin pension. Det är ett misslyckande för det nya pensionssystemet att inkomstpensionen faktiskt inte gör det ens efter ett helt arbetsliv, utan i allt för många fall måste stöttas upp med garantipension och bostadstillägg. Det bör också tas med när man betraktar det att pensionsnivåerna idag fortfarande är lägre än vad de var år 2009. Därför kräver vi envist en utvärdering och reformering av hela pensionssystemet.

Pensionsgruppen har valt att gå igenom del efter del av systemet istället för att ta ett helhetsgrepp. Det innebär att man lappar och lagar samtidigt som man inte vet säkert vad ändringarna kommer att innebära för helheten. Det är ett sätt att arbeta som ökar osäkerheten kring utvecklingen av de framtida pensionerna.

Det förslag som nu är ute för synpunkter handlar om AP-fonderna och innebär förslag till ändrad styrning och förvaltning av dem. Ansvaret för styrningen av AP-fonderna flyttas i stor utsträckning från riksdagen till en ny myndighet. En sådan flytt innebär att ansvaret flyttas från Riksdagen till Regeringen.

Genomförs förslaget ökar varje regerings möjligheter att bestämma hur AP-fondernas många miljarder ska kunna användas. Behövs det pengar till järnväg eller bostäder – visst skulle man till en billig penning kunna låna av fonderna.

Vi säger nej!

Sen har vi ett förslag: att riksdagen varje år ordnar en offentlig hearing med Pensionsmyndigheten, AP-fonderna och andra intressenter för att ge oss alla ökad insyn i hur pensionssystemet utvecklas. Det menar vi skulle bidra till att öka allas våra kunskaper och förståelse för pensionssystemet, att det lönar sig att arbeta längre, hur viktigt det är att ha anställning med tjänstepension m.m.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF Seniorerna

5 thoughts on “Vi säger nej till nya regler för AP-fonderna!

  1. Absolut nej till föreslagna nya regler för AP-fonderna. Att en regering (oavsett politisk färg) skall kunna styra istället för riksdagen är helt abrupt! Jag håller med Christina Rogestam till fullo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s