Vad händer hos regeringen med Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i omsorgen?

Sedan flera år tillbaka har Socialstyrelsen arbetat med ett förslag på föreskrifter för bemanning och behovsstyrning av omsorgen på särskilda boenden. Ska vi ha en bemanning på särskilda boenden som kan tillgodose alla boendes individuella behov eller som idag att de individuella behoven inte alltid kan tillfredsställas då man är för lite personal? Jag har tidigare här på bloggen skrivit om Socialstyrelsens bemanningsföreskrifter, som har skjutits upp och förändrats, det har varit en riktig långbänk i flera år, men som Socialstyrelsen äntligen förra hösten menade borde införas från och med den 31 mars i år. Efter mycket om och men, däribland kritik från SKL, överlämnades åtminstone ett förslag på nya regler till regeringen i början av april 2015.

Det hela handlar i korthet om att det upptäckts brister på flertalet boenden runt om i landet. Bland annat lämnas äldre demenssjuka människor fortfarande ensamma eller inlåsta nattetid och det brister även i de lokala socialnämndernas kontroll av att de äldre faktiskt får den omsorg som de har behov av på boendena. Socialstyrelsen fick därför uppdraget att ta fram nya riktlinjer, även om det skulle begränsa det kommunala självstyret.

Egentligen borde det inte vara annat än självklart att kommunernas äldreomsorg faktiskt utgår från det som Socialstyrelsens nya föreskrifter anger: bemanning ska anpassas efter de äldres behov, vården och omsorgen ska styras av individens behov och önskningar samt att personalen bör ha grundläggande kompetens i omsorg av äldre. Men då det alltför ofta inte är så idag har Socialstyrelsen inte sett någon annan utväg än tvingande föreskrifter. Det bör kommas ihåg att de verksamheter som sköter sig idag inte berörs nämnvärt av detta, det blir då inga eller lite ökade kostnader, de som däremot inte lever upp till dessa ganska basala krav på omsorg behöver öka sina resurser för vård och omsorg.

Det har nu gått över ett halvår sedan regeringen fick förslagen överlämnade, men ännu har inget hänt. I det allra första förlaget skulle föreskrifterna ha införts den 1 januari 2014, nu är det snart 2016?

Det är min förhoppning att införandet av Socialstyrelsens föreskrifter nu inte drar ut längre på tiden. Den nationella värdegrund som införts – att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande – får inte negligeras längre. Det är på tiden att vi får en bemanning som utgår ifrån den enskildes behov.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s