Konkurrens i vården gör den både bättre och billigare – men fortfarande mycket som kan förbättras

Det har blivit rätt så tyst i diskussionen om valfrihet och etableringsrätt i vården. Man får hoppas att det beror på att det kommer alltfler positiva signaler om hur olika former av privatdriven vård fungerar. Undersökningar som visar att konkurrens i vården lönar sig och leder till bättre kvalitet blir allt fler. Konkurrensverket har undersökt behovet av hyrläkare, ett både dyrare och sämre alternativ än fast anställda läkare och Socialstyrelsen har kommit med en Kommun- och enhetsundersökning som återigen visar att privata vårdalternativ i många fall håller en högre kvalitet.

Konkurrensverkets undersökning av marknaden för hyrläkare redovisar att landstingen betalade över 1 miljarder kronor för inhyrda läkare i primärvården förra året. Totalt hyrde landstingen in personal av olika kategorier för 3,4 miljarder kronor. Räknat per invånare är kostnaderna högst i Dalarna följt av Gävleborg, Jämtland och Blekinge. Lägst kostnad per innevånare har Stockholm och Skåne.
I Konkurrensverkets rapport ”Etablering och konkurrens bland vårdcentraler” konstaterades att i privata vårdcentraler som är ägarledda och där ägarna själva arbetar i verksamheten är behovet av hyrläkare betydligt mindre och kontinuiteten för patienterna blir därmed högre.
Ett sätt satt minska landstingens behov av hyrläkare kan vara att landstingen arbetar med att minska eventuella etableringshinder för privata ägarledda alternativ till att ha dem i egen regi samt att kombinera valfrihetssystemen med lämpliga upphandlingslösningar. Landstingen bör dessutom verka för att göra det mer attraktivt att specialisera sig som allmänläkare och att söka sig till sådana vårdcentraler som idag har svårt att rekrytera läkare. En inte alldeles enkel uppgift, men nödvändig för att få bättre kvalitet och stoppa kostnadsökningarna.

I Socialstyrelsens Kommun- och enhetsundersökning framgår att privata verksamheter inom hemtjänst och särskilda boenden i snitt har bättre resultat än de offentliga. Det handlar då om olika parametrar som rör säker, individanpassad och tillgänglig vård och omsorg. Det finns självfallet kommuner som också har goda resultat, men sammantaget visar denna undersökning att valfrihet är positivt för kvaliteten i vård och omsorg. Istället för att lägga sin energi och uppröras av att privata verksamheter eventuellt gör vinster borde politiker uppröras av att skattepengar till kommunala verksamheter i flera fall inte ger en vård och omsorg av tillräckligt god kvalitet.
Men det finns också faktorer som många äldre anser vara viktiga – personalkontinuitet, inflytande och måltider i hemtjänsten – som inte undersöks. SPF Seniorernas egen färska undersökning visar att möjlighet att välja mellan olika matleverantörer bara ges till äldre i 1 av 10 kommuner i Sverige. Inte heller framgår av diverse undersökningar om alla som vill få en plats på ett särskilt boende eller som vill ha en viss omfattning eller ett visst stöd av hemtjänsten faktiskt får det. Och vi vet ju sen tidigare att det råder brist på platser i särskilda boenden i många av landets kommuner. Det finns således fortfarande mycket som kan förbättras – oavsett driftsform och oavsett vilken politisk färg kommunledningen har.

Glädjande nog meddelar regeringen idag att de inte tänker ta bort den fria etableringsrätten för privata vårdcentraler. Förhoppningsvis fortsätter regeringen på den linjen och tar till sig fördelarna med att ha en konkurrensutsättning i vård och omsorg så att diskussionen i fortsättningen handlar om att förbättra och tydliggöra valfriheten – inte om att avskaffa den.

Gösta Bucht
sakkunnig vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s