SPF Seniorerna efterlyser goda exempel på väl fungerande hemtjänst!

Häromdagen gjorde SVT:s Uppdrag Granskning ett uppseendeväckande reportage om hemtjänsten i Göteborg. Äldre människor glömdes bort av hemtjänstpersonalen och till en äldre dam kom 35 olika vårdare på två veckor. Det är skamligt att äldre behandlas på detta sätt. Göteborg och många andra kommuner runt om i landet måste skärpa sig – frågan är bara hur det ska gå till? Hur ska vi få en omsorg som faktiskt sätter den äldres behov i centrum och som bygger på trygghet och värdighet?

Det finns självfallet många olika aspekter kring att hemtjänsten inte fungerar på ett bra och värdigt sätt. Det är inte rimligt att personalen som arbetar i hemtjänsten saknar utbildning för att jobba med omsorg av äldre. Såväl offentliga som privata verksamheter måste skärpa sig i detta sammanhang. Vi ser hur man i skolan arbetar för att så många lärare som möjligt ska vara behöriga – när blir det samma fokus på utbildad äldreomsorgspersonal? I Uppdrag Gransknings program brast det personliga ansvaret hos personalen, patienter glömdes bort men mycket skylldes på scheman, för små resurser och dåligt ledarskap. Att vårdpersonalen blir handlingsförlamad måste minska och helst försvinna och då måste personalens villkor förbättras genom kompetensutveckling, en modern arbetsstruktur och möjligheter att påverka sitt jobb.

I hur man organiserar arbetet och hur man prioriterar finns mycket kvar att önska. I första hand är det lokala politiker som sätter begräsningar genom snäva budgetramar och nedprioritering av äldreomsorgen. Ansvariga tjänstemän agerar därefter. Dessvärre blir det då budget och inte trygghet och omsorgsbehov som styr hemtjänsten.

Men i Uppdrag Granskning fick vi även ta del av hur hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall arbetar. Här har hemtjänsten organiserats i mindre team och omsorgen planeras i samverkan mellan personal och vårdtagare. Resultatet har blivit mer nöjda äldre som i större utsträckning träffar samma personer från hemtjänsten samt nöjd personal och mindre sjukskrivningar – till samma kostnad som tidigare! Varför sprids inte sådana goda exempel till fler kommuner, och varför tar inte regeringen initiativ till just sådan spridning? Här får Uppdrag granskning också en rejäl känga, Eländesbeskrivningen av hemtjänsten i Göteborg fick minst 90 % av tiden medan det goda exemplet fick högst tio. SPF Seniorerna efterlyser de goda exemplen. Ge dem mer tyngd!

Regeringen har valt att lägga allt krut på en satsning på mer personal i omsorgen. Det är inte fel i sig, men betyder inte automatiskt att äldre får den omsorg de har rätt till. Mer personal måste följas av kompetensutveckling, andra prioriteringar och bättre organisation av omsorgen. Annars kommer de förlegade och illa fungerande strukturer vi såg i Göteborg bara att fyllas på med mer personal, utan att arbetssätt, organisation och budgetprioriteringar förändras. Då riskerar äldre fortfarande att glömmas bort och att få träffa en stor mängd vårdare – tvärtemot vad de äldre själva tycker är viktigt i omsorgen: trygghet, personalkontinuitet och att kunna ha inflytande på vad man vill ha hjälp med.

Det är heller inte acceptabelt att omsorgen fungerar så olika runt om i landet. Äldre ska kunna förvänta sig att få den omsorg man har rätt till oavsett var man bor. Men om en äldre människa inte får det, vad sker då? I Uppdrag Granskning hörde vi ansvariga politiker i Göteborg säga att det är ”tråkigt” att det är så här. Tråkigt? Nej det är snarare bedrövligt och det är bedrövligt att inte politiker och tjänstemän får stå till svars när omsorgen brister. Det sker ju på många andra områden, varför skulle äldreomsorgen vara annorlunda?

Gösta Bucht
sakkunnig vård- och omsorgsfrågor

1 thought on “SPF Seniorerna efterlyser goda exempel på väl fungerande hemtjänst!

 1. Hemtjänst i Sverige är ett lotteri beroende på vilken kommun man tillhör. Det blir ingen enhetlighet förrän en huvudman (staten) tar över. Det finns mycket bra hemtjänster på många orter, men många kommuner missköter sin hemtjänst och underminerar äldres hela trygghet och äventyrar deras liv och hälsa. Ett föredömligt exempel är Sundsvall som sagts ovan, där man arbetar i små team där vårdgivare och vårdtagare lär känna varandra. Men i andra kommuner som Göteborg har kommunen utvecklat en kultur av anonymitet där vårdtagare kan träffa upp till 40 olika personer i månaden, ibland mer.

  Arbetsiden planeras av en dator. Varken vårdgivare eller vårdtagare vet från den ena dagen till den andra hur schemat blir dagen därpå. De anställda sjukskriver sig ofta vilket resulterar i vikarier och ännu mer nya ansikten hos vårdtagarna. Är det för mycket begärt att äldre svenskar skall få besked om vem som kommer till dom dagen därpå? Skall kommuner verkligen få lov att inrätta äldre människors hem till något slags “allmänt torg” där “främmande” människor kommer och går utan minsta hänsyn till individen som bara råkat bli gammal och bara råkat behöva samhällets hjälp?

  Alltfler svårt sjuka och multisjuka vårdas i hemmet och hemtjänsten utför en stor del av hemsjukvårdens uppgifter. Det finns risker att många av hemtjänstens personal, av vilka många är vikarier som strömmar in i allt större skara, inte hinner utbildas och inte klarar av patienternas medicinska utrustning. Det tas alltför många genvägar av okunnig, stressad och desperat personal. Alla fel och missar (avvikelser) rapporteras inte.

  Hemtjänstens personal skall dessutom vara observanta på patientens reaktioner i relation till medicinerna och rapportera till hemsjukvårdens sjuksköterskor men det fungerar inte om en skara av upp till 40 olika individer från hemtjänsten (en del nya och med varierande utbildning) skall göra det. Resultatet kan bli att sjuksköterskor och läkare inte kommer till patienten.

  Summan av detta är att patienten dels upplever osäkerhet och otrygghet när de möter upp till 40 nya människor (fyra fotbollslag!) från hemtjänsten per månad, dels riskerar att inte få rätt medicin, dels riskerar att bli “medicinskt övergivna”. Det som av politiker utmålats som “vård i hemmet” kanske i vissa fall tyvärr bli “vanvård i hemmet”.

  Regeringen borde ge en klok, orädd och dynamisk person som Inga-Britt Ahlenius (tidigare chef för Riksrevisionen) uppdraget att göra en inventering av Sveriges olika hemtjänster. Efter en analys vet man vilket arbetsätt som fungerar bäst. Därefter kan staten ta över hemtjänsten och därmed sätta en enhetlig norm för Sveriges alla hemtjänster.

  Leif Södergren
  Göteborg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s