S berättar inte hela sanningen om pensionärernas ekonomi

I ett debattinlägg från Socialdemokraterna, som bl a publicerats i Norrköpings tidningar, påstås att landets pensionärer får en bättre ekonomi redan i höst. Men S-debattörerna väljer att utelämna ett par av sina andra förslag som istället ger seniorer mindre i plånboken. Det är av stor vikt att helheten i de rödgröna förslagen kommer fram i ljuset.

Det stämmer att bostadstillägget höjs från den 1 september med som mest 100 kronor per månad. Det är dock knappast tillräckligt för att hänga med i hyresutvecklingen de senaste åren och det är en minoritet av pensionärerna som erhåller bostadstillägg. Det är bra att regeringen tar ett första steg för att utjämna skatteskillnaderna mellan en löntagare och en pensionär i den kommande höstbudgeten. Men man ska komma ihåg att skattesänkningen riktas till de med lägst pensioner, merparten av landets seniorer får en mycket liten skattesänkning eller ingen alls.

Den rödgröna regeringen har inte presenterat några förslag som löser problemen med det underfinansierade pensionssystemet. S påstår sig ha lyssnat på pensionärsorganisationerna vad gäller den nya bromsen, det är helt fel. Vi har varit emot den nya bromsen och istället krävt att det görs en ordentlig översyn av hela pensionssystemet så att det skapar den ekonomiska trygghet som var tänkt från början. Detta har inte skett. En snittpensionär har under åren 2010-2017 förlorat 46.000 kronor på bromsen i pensionssystemet. Regeringen har inga förslag för att komma tillrätta med detta eller för att bromsen inte ska slå till igen. Här har de rödgröna mycket kvar att bevisa.

Vad är det då som Socialdemokraterna utelämnar i sitt debattinlägg?
– År 2016 kommer inkomstpensionerna att öka med 4,2 %. Dock innebär det att pensionerna nu – sju år senare – äntligen tar sig över 2009 års pensionsnivå. Det säger sig själv att det inte är särskilt mycket att jubla över. Dessutom sänks garantipensionen nästa år, vilket S inte heller berättar.
– De seniorer som fortsätter att arbeta, ungefär 200.000 människor gör det idag, kommer att drabbas av återinförandet av den särskilda löneskatten för 65-plussare på 1,85 miljarder kronor. Detta var inget som S och MP berättade om innan valet. Och det gör dels att arbetande seniorer får betala skattesänkningen för pensionärer med lägst inkomster, dels att en hel del pensionärer således får en skattehöjning.
– Regeringen har föreslagit att kommunerna ska kunna höja avgiften för hemtjänst och särskilt boende med 220 kronor per månad. Detta drabbar de mest utsatta äldre, de med störst omsorgsbehov och de med låga inkomster. Trots höjt bostadstillägg och en skattesänkning så kommer både en snittpensionär och en garantipensionär som har hemtjänst att gå minus i plånboken med avgiftshöjningen. En gift garantipensionär förlorar ungefär en tia per månad och en ogift snittpensionär förlorar cirka 80 kronor per månad.

Ingen annan grupp i samhället än pensionärer har tvingats se sina inkomster sänkas de senaste åren. Skatten måste sänkas rejält, hemtjänstavgiftshöjningen bör skrotas och bostadstillägget måste höjas betydligt mer för att hänga med i de verkliga bostadskostnaderna. Men framförallt måste en ordentlig utvärdering av pensionssystemet tillsättas – både dagens och framtidens pensionärer ska kunna leva på sina pensioner. Det finns således mycket kvar att göra för regeringen – och för övriga partier – innan man kan komma och säga att pensionärernas ekonomi har förbättrats på riktigt.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF Seniorerna

5 thoughts on “S berättar inte hela sanningen om pensionärernas ekonomi

  1. Att Garantipensionerna sänk nästa år lär bero på att de medborgare som har en starkare ekonomi än de med garantipension har kunnat sänka sina bolåneräntor och köra sina bilar på billigare bensin. Har våra politiker totalt hål i huvudet? Hur många garantipensionärer tror dom har eller kan få bolån och hur många av dem har råd med bil. Det är ju pga sin låga inkomst som dom har garantipension – kan någon försöka få de beslutande at förstå ett så “komplicerat” sammanhang?
    Höjt bostadstillägg, pytt, gränsen för hur mycket en bostad får kosta ligger kvar på 5000kr/mån även för par och oavsett var i landet man bor. Hur många pensionärspar i storstadsområdena kan tillgodogöra sig detta höjda bidrag dvs har lägre boendekostnad än 5000kr.

  2. Konstigt att du inte hade dessa skarpa synpunkter gentemot den förra regeringen! Icke destomindre har du helt rätt!

  3. Och vad är kompensationen av alla prishöjningarna som sker i våra affärer, det är så många smyghöjningar av varorna som vi måste köpa.Och för en som är Lactos och Gluten intolerant det finns inga rabatter på dessa varor som är väldigt kostsamma. Och vart tog våra pensioner vi har betalat in som Persson lånade ( Stal) ifrån oss det var flera hundra Miljader som försvann av våra pensioner ! Nej dom bara ser till att dom själva får en trygg ålderdom med sina höga löner och pensioner och sitta i styrelser i Bolag. !

  4. Jag har förlorat varje år under alliansens styre, men jag vet att det var deras mening, så nu ser jag framåt och hoppas på bättre tider…

    • Ja så höjs också Tvavgiften med 12 kronor per månad.Vem har nämnt något om det? Totalt blir det minus hur S/Mp än lovar plus. Den vanliga S politiken alltså!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s