Det byggs för lite attraktiva bostäder för oss seniorer idag

En artikel i Dagens Industri häromdagen understryker det vi från SPF Seniorerna har påpekat sedan länge: det byggs för lite attraktiva bostäder för oss seniorer idag. Finns det inget bra att flytta till så flyttar vi heller inte. I artikeln skriver Dagens Industri att seniorerna är proppen i flyttkedjorna på den svenska bostadsmarknaden, men tillägger att skälet är att de alternativ som erbjuds seniorerna inte lockar.
I förra veckan anordnade SPF Seniorerna ett bostadsseminarium i Almedalen, då framkom efter att frågat våra medlemmar i en webbenkät: om det erbjuds attraktiva alternativ är 40 procent beredda att flytta och betala upp till 2000 kr mer i månaden för en mindre och tillgänglig bostad. En nyligen genomförd frågerunda bland de 97 hushåll som erhållit seniorhuslägenheter i Karlskrona på senare år visar att 82 av dem lämnade efter sig småhus eller radhus – de flesta i servicenära lägen. Av dessa enfamiljshus överläts 64 till barnfamiljer eller “nygifta”. Hur många av de övriga 15 otillgängliga och relativt billiga lägenheterna i flerfamiljshus som gick till ungdomar och studenter kan man bara gissa. Jag är säker på att om man gör liknande, lätt genomförbara, undersökningar på likartade seniorhus i andra delar av landet kommer vi att finna den tydligaste och mest effektiva flyttkedjan på bostadsmarknaden. Receptet är enkelt – bygger vi bra bostäder för seniorer då blir det bostäder lediga för unga hushåll.

En annan aspekt som bekymrar är att nya och tillgängliga bostäder ofta är relativt dyra. På seminariet i Almedalen tog vi därför upp frågan om hur vi kan bygga till rimliga priser – vilket är särskilt viktig för oss äldre. En annan viktig fråga är tillgänglighetsanpassning av det befintliga beståndet – många seniorer vill bo kvar i sina hem. Vilka goda exempel finns runt om i landet som kan användas i fler kommuner?

Slutsatsen som både stat och kommun bör dra av det hela är: se till att bygga attraktiva seniorhus och trygghetsbostäder i de rätta lägena för andra halvan av livet och till överkomliga kostnader. Då blir det rörelse på den stelnade bostadsmarknaden och samhällets service i vissa villaförorter kommer att blomstra.
Dels måste merparten av Sveriges kommuner vakna och börja planera för bostäder som motsvarar seniorers behov, dels måste regeringen komma med besked vad gäller investeringsstödet för trygghetsbostäder – kommer detta att få en fortsättning eller inte?

Fredrik von Platen
Sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna

1 thought on “Det byggs för lite attraktiva bostäder för oss seniorer idag

  1. Taket för bostadstillägg för hyran på nybyggda lägenheter måste höjas. Det finns knappt en etta att hyra för under 7000 kr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s