På tiden att kvalitetsplan för äldreomsorgen tillsätts!

I statsministerns regeringsförklaring i början av oktober 2014 utlovades att en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen skulle tas fram i bred samverkan. Bara någon vecka senare lade den rödgröna regeringen ner Äldreutredningen, som då hade nått nästan halvvägs i sitt arbete och skulle vara klar i december 2015. Sedan dess har inget skett på området kvalitet i äldreomsorgen, tills häromdagen. Äldreminister Åsa Regnér (S) presenterade då utredaren, Susanne Rolfner Suvanto, och de punkter som en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen ska arbeta med. Förslagen ska lämnas senast i slutet på mars år 2017.

Det är bra att flertalet viktiga områden finns med i kvalitetsplanen: förebyggande och rehabiliterande insatser; flexibla former för beslut om äldreomsorg; och användning av välfärdsteknologi. Även frågor kring personalförsörjning och särskilda boenden ska utredaren titta på. Vad den något luddiga formuleringen ”högre kvalitet och ökad effektivitet” egentligen innefattar ska bli spännande att följa. Från SPF Seniorerna tycker vi också att det är bra att både arbetsformer och organisation inom omsorgen ska ses över för att möta framtidens utmaningar.

Däremot har vi svårt att förstå varför inte Äldreutredningen som tillsattes av den tidigare alliansregeringen lika väl hade kunnat få fortsätta sitt arbete, den skulle varit färdig om ett drygt halvår. Då hade regeringen kunnat ta vara på kunskap och slutsatser från denna i sin nationella kvalitetsplan. Det är ju inte heller försent att faktiskt ta del av och använda en hel del av resultaten från Äldreutredningen. När förslagen till kvalitetsplan är tänkta att presenteras kommer bara ett drygt år att återstå av mandatperioden, och när förslagen väl implementeras kanske vi redan har nått år 2018. Kanske kan det gå lite fortare om man utnyttjar den befintliga kunskapen? De frågor som kvalitetsplanen ska titta på och de frågor som Äldreutredningen arbetade med är ju minst sagt snarlika.

Dock bör understrykas att varken kvalitetsplanen eller Äldreutredningen vågar ta tag i frågan om hur äldreomsorgen ska finansieras i framtiden. En fråga som vi inom SPF Seniorerna tryckt på redan före starten av Äldreutredningen för flera år sedan.

Sammantaget är det bra att en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen tas fram, däremot hade vi önskat att det kunde gå snabbare. Ska konkreta förbättringar av kvalitetsarbetet inom omsorgen fram till 2018 gå på sparlåga?

Från SPF Seniorernas sida ställer vi gärna upp och bidrar till kvalitetsplanens arbete. Förutom ovan nämnda frågeställningar skulle vi önska fokus på äldres självbestämmande, en omsorg som utgår från individens behov och önskningar samt att behovet av satsningar på äldrepsykiatri och geriatrik för all vårdpersonal. Frågor som vi tror blir bra belysta och utredda då vi har stort förtroende för regeringens utredare. Men glöm inte finansieringen av äldrevården och omsorgen. Utan att få klart för sig hur den ska se ut i framtiden blir det mesta vi genomför osäkert hur länge vi har råd att ha det kvar.

Gösta Bucht

Sakkunnig för vård och omsorg

1 thought on “På tiden att kvalitetsplan för äldreomsorgen tillsätts!

  1. Bara att alla äldreboende har grattis WiFi eller bättre Internet anslutning för sina boende o deras gäster!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s