Dags för politikerna att vakna och planera för vården och omsorgens finansiering, organisation och personalrekrytering

Återigen har det kommit rapporter och statistik på hur det står till med platser i särskilt boende för äldre. Och tyvärr går det åt helt fel håll. I en sammanställning som SVT har gjort är det en kraftig försämring jämfört med förra året. Då rapporterade 77 kommuner att det var brist, i år har det ökat till 122 kommuner med brist på platser i särskilt boende. Denna försämring går inte att förklara med att antalet äldre har ökat, de hinner inte bli så många fler bara på ett år. Däremot kommer de att bli många fler på 10 års sikt så det vill till att kommunerna ökar takten med att bygga nytt för att möta det behov som kommer att uppstå. Att det redan idag är brist i nästan hälften av Sveriges kommuner är anmärkningsvärt då alla som har ett behov av särskilt boende har rätt till det enligt Socialtjänstlagen.

Läkartidningen gör kartläggningar av vårdplatstillgången och hur det ser ut med överbeläggningar med jämna mellanrum. I denna kartläggning 2010, nämnde nästan hälften av de 28 läkarföreningarna bristen på vårdplatser. Situationen har inte förbättrats 2014, snarare tvärtom: »Vår absolut viktigaste fråga är vårdplatsläget, då vi upplever att rådande situation med ständig vårdplatsbrist hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö” säger en intervjuad representant för en läkarförening.

Orsakerna till detta är förstås att slutenvårdsplatserna i Sverige har minskat kraftigt de senaste åren och nu ligger vi lägst i Europa med mindre än 3 vårdplatser per 1000 invånare samtidigt som kommunerna har en brist på plats i särskilt boende. För att försöka komma tillrätta med detta görs en översyn av “Betalningsansvarslagen” från 1990 som reglerar samverkan mellan landstinget och kommunen kring utskrivningsklara patienter. 2012 stannade 80 000 personer kvar på sjukhus längre än nödvändigt – i genomsnitt 6 extra dagar. Förutom att den enskilde patienten ligger på sjukhus i onödan kostar dessa patienter kommunerna 4 miljarder kr per år. Syftet med översynen är att åstadkomma en god och säker vård och förkorta tiden mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så att onödig vistelse på sjukhus för utskrivningsklara patienter kan undvikas. Detta kommer naturligtvis att bli en press i första hand på kommunerna att skapa fler platser i olika äldreboenden, men också ett ansvar hos landstingen att sköta utskrivningsprocessen bättre än idag.

Förutom att det är brist på platser i särskilt boende, vårdplatser och överbeläggningar i slutenvården, är det också brist på vårdpersonal av alla kategorier och att den personal inom alla vårdyrken som finns idag har en bristande kompetens inom geriatrik och omsorg. Utbildning av sjuksköterskor i geriatrik går minst sagt på sparlåga, behovet att utbilda fler läkare i geriatrik har varit skriande i årtionden, men inget har hänt. SCB uppskattar att det om 20 år saknas minst 160 000 personer inom de olika vårdyrkena om inget görs snarast.

Från SPF Seniorerna har vi länge varnat för dennas situation och uppmanat politiker av alla färger att redan nu ta tag i dessa utmaningar. Ändå saknar partierna generellt sett långsiktiga planer och idéer för hur vården och omsorgen ska finansieras, organiseras och för hur kompetent personal ska rekryteras.

Gösta Bucht

Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s