Det behövs klara besked och raka rör från regeringen om det ska byggas fler boenden för seniorer

Boverkets bostadsmarknadsenkät, sammanställd efter frågor till Sveriges kommuner, konstaterar att det är en anmärkningsvärd nedgång i byggandet och planeringen av särskilda boenden, som vi alla har rätt till efter medgivande från kommunens biståndsbedömning. En kan tycka att det borde vara raka rör, mellan de, ofta inom samma förvaltning, som ser behovet i kommunen och de som ger signal till byggande och planering av lämpligt antal platser. Fyra av tio kommuner signalerar brist! Det är alarmerande.

Vi vet att det har varit en kraftig decimering av antalet platser i denna typ av omsorgsboende. Och det ska medges att de som tagits ur bruk inte hållit tillräckligt god standard varken för de boende eller för vårdpersonalen. De har i allmänhet varit tungrodda helt enkelt och varit kritiserade av olika tillsynsmyndigheter.

Kommunerna har onekligen valt ett bra tillfälle att ta dessa slitna omsorgsplatser ur bruk, nu när antalet personer i Sverige, som uppnått 85-90års åldern, då det stora vårdbehovet brukar tillstöta – aldrig varit så få. Men, att många kommuner tagit i så mycket att det blivit en brist helt plötsligt, och inte ersatt dessa platser, det är förvånansvärt.

Kan det ligga något annat bakom?

Från SPF Seniorerna har vi anledning att misstänka att det investeringsstöd till omsorgsboenden – men även trygghetsboenden – som drogs in 2014, trots allt varit en morot för att kommuner helhjärtat ska satsa på planering och byggande. Och nu går man och väntar på att det ska återinföras i någon form. Blir det samma upplägg som för det tidigare anslaget? Blir investeringsstödet högre eller lägre?

Det är frågor kommuner nu ställer. Denna typ av resonemang, funderingar och vacklande i en kommun är fullt begripliga. Sätter man igång för tidigt blir det inga bidrag bara för man har börjat byggena innan besluten är fattade av regering och riksdag. Bäst då att vänta så att vi inte går miste om investeringsstödet. ”Vi lägger projekten i malpåse” – är ett tänkbart strategiskt beslut i en kommun.

Detta velande förorsakade av svårtydda uttalande från olika stadsråd, som representerar olika departement och intressen, som kastar lystna blickar på de tre rotmiljarderna som stats- och finansministern utlovat, det skapar osäkerhet. Sådana beslutsvåndor, skapade av ovisshet om framtida statliga stöd, har även under tidigare regeringar skapat den ryckighet på bostads- och arbetsmarknaden som bygg- och bostadssektorn i alla tider, och med all rätt, kritiserat. Det leder till högre kostnader och handlingsförlamning i en sektor som redan har problem med kostnadsutvecklingen.

Bostadsfrågan, i vilken det särskilda boendet och trygghetsboendet är en del, är alltför allvarlig just nu för att bristande kommunikation mellan olika departement ska ställa till det för oss på marknaden. Som vi från SPF Seniorerna tidigare sagt; förbind departementens stuprör med hängrännor och sätt samordnare från statsministerns kansli i arbete även i denna fråga. Det skulle vara befriande om man från regeringen kunde säga till Sveriges kommuner: ”sätt igång och bygg omsorgsboenden, blir det något återinförande av investeringsstödet under de närmsta tre åren vi bestämmer politiken, då kommer ni att få ta del av det”.

Kanske kan bostadsministern säga det redan på MP-kongressen i Karlstad i helgen som kommer?

Fredrik von Platen
sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s