Välkommet om vården och omsorgen av äldre granskas av Riksrevisionen

Riksrevisionen har inlett en undersökning för att se om myndigheten ska göra en granskning av vården och omsorgen av äldre. Detta skulle vara välkommet av flera skäl. Under de senaste fyra åren har en satsning på de mest sjuka äldre funnits, vilken nu är avslutad. Det var ett välkommet fokus i vårddebatten och det är viktigt att frågorna inte försvinner från agendan.
Äldre patienter faller fortfarande mellan stolarna då landstingen och kommunerna inte samordnar sitt arbete och sitt ansvar för en äldre multisjuk patient. Detta trots att samordning har stått på agendan som ytterst viktig att förbättra sedan slutet på 80-talet och i allt högre grad sedan Ädelreformen infördes 1992. Vi har fortfarande kvar ett onödigt lidande men också stora kostnader som annars skulle kunna undvikas. Från SPF Seniorerna har vi därför förespråkat en betydligt tätare samordning mellan kommun och landsting och på sikt att landstingens ansvar för äldrevården bör tas bort för att istället ge kommunen detta ansvar.
Att skapa vårdteam som följer med utskrivna patienter hem och samverkar med de personer från kommunen som skall ta över vården och omsorgen till den nya vårdsituationen är stabil har visat sig framgångsrikt i flera landsting och borde införas generellt. Eller ännu hellre att det finns sådana vårdteam med en blandning av kompetenser både från landsting och kommun för de mest sjuka äldre. En högre kompetens inom geriatrik hos sjukvårdspersonal som stöter på äldre patienter är också en bön att stilla bedja om (eller kanske hellre skrika om!)
Landstingssjukvården är dessutom tyvärr organiserad så att den inte passar särskilt bra för oss äldre, särskilt om vi har flera sjukdomar och krämpor. Sjukvården behandlar organ eller skada – inte hela personen. Här skulle det krävas stora omtag i organisationen. En äldre patient med fler olika åkommor hamnar ofta i kläm eller i ett ”stuprör” med dålig kommunikation till de andra ”stuprören”, och riskerar att behandlas fel eller i alla fall inte för alla sina problem.
Sjukvården klarar alldeles för sällan av att ta hand om multisjuka äldre framför allt när det är en kombination av kroppslig sjukdom och psykisk påverkan, en förvirring, som sköra äldre har lätt att få även vid en banal kroppslig sjukdom. Det är dessutom både underligt och anmärkningsvärt att sjukvården inte klarar detta när vi vetat i årtionden att risken är utomordentlig stor att äldre råkar ut för detta och att vi dessutom vet hur vi borde förebygga och ta hand dessa sjukdomstillstånd. Det finns hundratals vetenskapliga artiklar om detta.
Framtiden inom sjukvården ser dyster ut om vi inte snabbt förbättrar vården för dessa sköra multisjuka äldre. Ålderspyramiden gör att de kommer att bli fler så vi kan inte stoppa huvudet i sanden längre. En omprioritering och omorganisation av våra sjukvårdsresurser är en akut nödvändighet.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s