Äldrepolitiken så här långt – SPF Seniorerna sammanfattar

De har gått drygt 7 månader sedan den nya rödgröna regeringen tillträdde. Vi tar en titt på hur vallöften och faktiska förslag efter regeringens tillträde hänger ihop – eller inte.

Ett av de rödgröna partiernas löften inför valet var att sänka skatten på pension i tre steg. Då skattesänkningar/höjningar sker vid årsskiften har ingen skattesänkning kunnat genomföras eftersom man har regerat med Alliansens budget (regeringen föreslog en skattesänkning i den budget som föll). Det är vår förhoppning att regeringen kommer med det första steget i höstbudgeten, det har låtit så på finansministern i alla fall. När det gäller steg 3 så skulle det ske när ”jobbmålet uppnåtts” – en ganska vag definition, som enligt regeringens senaste prognoser dessutom inte verkar kunna infrias under de närmaste åren. Knappt godkänt så här långt alltså.

Att satsa på äldreomsorgen med 2 miljarder årligen var en paradfråga för Socialdemokraterna i valrörelsen. I och med vårbudgeten har regeringen tillfört 1 miljard för i år och 2 miljarder årligen 2016-2018. Satsningen handlar i och för sig endast om mer personal, som är viktig, men kunde haft ett tydligare kvalitetsfokus. Men samtidigt drar regeringen tillbaka flera av den tidigare alliansregeringens satsningar (nationell demensplan, äldreboendegaranti, matlyft mm), vilket gör att satsningen i siffror i realiteten blir mindre. Vi hade hellre sett att dessa hade fått vara kvar samtidigt som en personalsatsning tillkommit. Vi väntar också fortfarande på den kvalitetskommission som äldreministern utlovade i höstas och som borde varit på plats vid det här laget. Dock beröm till regeringen för att vid första möjliga tidpunkt införa omsorgspersonalsatsningen. Godkänt då omsorgssatsningen införs tidigt under mandatperioden, men vi skulle önska lite mer fokus på äldres individuella behov och inflytande.

Men det finns också ett par förslag som regeringspartierna inte berättade om innan valet: återinförd särskild löneskatt för 65-plussare, höjning av maxtaket i äldreomsorgen samt en höjning av bostadstillägget för pensionärer. Det två första bedömer vi från SPF Seniorerna som dåliga förslag. Högre kostnader för seniorer som vill fortsätta jobba leder inte bara till lägre sysselsättning och i längden risk för lägre pensioner, det är helt fel signal att sända till de äldre som vill fortsätta bidra. Dyrare avgifter för hemtjänst och särskilt boende med max 220 kr/mån riskerar att slå mot de allra mest utsatta äldre, vi hoppas därför att regeringen inte går vidare med detta förslag. En positiv överraskning var dock förslaget i vårbudgeten på en höjning av bostadstillägget med ca 100 kronor per månad – även om vi skulle önska en större höjning i paritet med hur kostnaderna på bostadsmarknaden har utvecklats. Precis godkänt men för bättre betyg krävs att regeringen skippar löneskatten och höjningen av avgifterna i omsorgen.

Två andra frågor som också berör äldre är pensionerna och möjligheten att välja (och välja bort) olika välfärdstjänster. Socialdemokraterna sade innan valet att de ville avskaffa (i alla fall delar av) premiepensionssystemet, men har nu vänt i frågan. Och inte heller har regeringspartierna, eller något annat parti, kommit med några andra förslag som skulle stärka systemet och förbättra pensionerna. Det blir därför underkänt.
Regeringen gjorde i höstas ett försök att avskaffa vårdvalet i primärvården som senare stoppades. Vidare har en utredning tillsatts som ska titta på hur vinster i välfärden kan begränsas. Valfriheten i omsorgen bör förbättras och förenklas, men ett förbud mot vissa typer av utförare är inte rätt väg att gå. Från SPF Seniorerna menar vi att det vore bättre med en utredning för att förbättra kvaliteten i välfärden. Det återstår dock att se vad utredningen faktiskt föreslår med tanke på det parlamentariska läget i riksdagen. Det blir underkänt så här långt, men vi väntar med spänning på äldreministerns kvalitetskommission.

Dock får regeringen, hittills, godkänt för att ha börjat lyfta frågor som fallskador och den psykiska hälsan hos äldre. På regeringssammanträdet häromdagen aviserades också uppdrag åt ett nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet, dock utan mer detaljer än så.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

1 thought on “Äldrepolitiken så här långt – SPF Seniorerna sammanfattar

  1. Många pensionärer har inte råd med varken tandvård mediciner eller glasögon,men ändå nämner aldrig SPF ett ljud om orättvisan att höginkomsttagare och miljonärer som har barn får allt det här gratis till sina barn plus barnbidraget på runt 11-12 hundra i månaden för vart barn.
    Förstår inte varför man aldrig nämner något om att behovspröva barnbidraget .Verkar så skumt.
    Ska verkligen ensamstående och de sämst ställda pensionärer subventionera högavlönade och miljonärers barbidrag. I jämlikhetens och de minskade klyftornas namn lyft den här orättvisan upp i ljuset.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s