Dags för handling när det gäller äldres psykiska hälsa

Häromdagen anordnade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) en hearing om psykisk hälsa i Stockholm. Den psykiatriska vården och förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa har utretts och diskuterats i årtionden men en rad problem och utmaningar finns kvar. Det är bra att frågan åter belyses och att aktörer från olika delar av samhället tar frågan på allvar. Äntligen har också vi seniorer inkluderats i detta. Faktum är att så sent som för ett par månader sedan så medverkade jag vid ett möte inom ramen för regeringens kommission för jämlik hälsa då togs inte seniorernas situation upp överhuvudtaget – vilket jag påpekade. Det är därför positivt att både vi från SPF Seniorerna och andra deltagare tog upp just äldres psykiska hälsa på hearingen nyligen. Det är på tiden att frågor kring psykisk hälsa inte bara fokuserar på ungas prestationskrav eller på stress i arbetslivet, vilket är vad det ofta skrivs om.
Det har under snart tjugo år pratats om behovet av att ta utmaningarna kring människors psykiska hälsa på allvar. Men lite har hänt rent konkret. Alla inblandade tycker det är stora och viktiga frågor men det har tyvärr inte varit mycket till handling. Depression och demens är folksjukdomar och seniorerna drabbas mest, över 400 000 seniorer lider av dessa sjukdomar. Förhoppningsvis kan det bli mer av handling nu, inte minst för de många äldre som drabbas av t ex depressioner men som sällan får någon behandling för det. Mörkertalet är, d.v.s. att många inte får rätt diagnos och då naturligtvis inte heller rätt behandling, alldeles för stort idag.
Vården är heller inte anpassad för psykiskt sjuka äldre. Den är inte organiserad för att passa hela människor med olika åkommor, framför allt då äldre som har fysiska och psykiska problem, och i stor utsträckning samtidigt.
För att förbättringar ska kunna bli verklighet krävs dock att det satsas mer på geriatrik och äldrepsykiatri. Dessa kunskapsområden och verksamheter får inte längre leva på undantag. Fler personer av alla kategorier i vården måste utbildas och kompetenshöjas. Det får inte fortsätta som det har gjort de senaste decennierna att man ständigt påpekar krav på detta från myndigheterna men inget händer.
Forskningen får heller inte glömmas bort. Där är vi också på undantag.
Vetenskaplig forskning inom äldreområdet måste prioriteras och tillföras ökade öronmärkta pengar för att äldrevården och äldreomsorgen skall kunna utvecklas och kunna möta de krav som finns idag och som kommer att öka med en ökande andel äldre i befolkningen.

Gösta Bucht
Sakkunnig vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s