Begränsning av vinster – vilka följder får det för patienterna?

Landstinget Västernorrland har nyligen beslutat att begränsa vinstuttaget inom vårdvalet, vilket troligen kommer att träda i kraft nästa år. Detta trots att den rödgröna regeringen samtidigt utreder frågan och utan att tänka på vilka följder det skulle få för patienter och vårdkvalitet. Hur vinstbegränsningen kommer att utformas återstår att se.
Sannolikt kommer beslutet att leda till sämre villkor framför allt för mindre privata aktörer och risk för att de får lägga ned. Vilka följder får detta för vårdpersonalen, för patienterna och för vårdkvaliteten i länet? Tyvärr verkar de rödgröna politikerna i Västernorrland inte bry sig om varken personal, patienter eller kvalitet då beslutet förefaller rent ideologiskt.
För äldre patienter är det risk att man nu förlorar sin fasta vårdkontakt och den trygghet detta ger. Om det händer bryter man dessutom mot Patientlagen där det klart framgår att de mest sjuka har rätt till en fast vårdkontakt. Att människor själv ska kunna välja en vårdgivare som man litar på och som man anser ger bra vård borde vara självklart, likaväl välja bort en vårdgivare som man inte är nöjd med. Regionpolitiker vet inte bättre än den som är i behov av vård eller dennes anhöriga vad som passar den enskilde bäst.
Enligt uppgift har runt 40 procent av länets invånare valt att gå till några av de privata vårdcentralerna istället för landstingets vårdcentraler. Kan möjligen kvalitén på vården vara bättre hos de privata vårdgivarna? Landstinget i Västernorrland borde undersöka varför så många patienter inte stannat kvar på deras landstingsägda vårdcentraler och försöka förbättra sin kvalitet på vården och i konkurrens få tillbaka patienterna. Inte tvinga tillbaka patienterna till den offentliga vården genom att försämra villkoren för privata alternativ.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s