Vi måste ha pensioner det går att leva på – se över pensionssystemet

Ledaren i Aftonbladet skriven av Eva Franchell den 12 mars har helt rätt i att det pensionärerna behöver är inte allmosor från politikerna utan pensioner som det går att leva på. Faktum är att de siffror som Aftonbladets ledare hänvisar till kan vara i underkant. Enligt Eurostat hamnar nämligen omkring 300.000 svenska pensionärer under EU:s gräns för risk för fattigdom år 2013 (som då låg strax under 11.000 kronor i månaden netto). Det är i så fall var sjätte svensk pensionär det handlar om. Då ska man komma ihåg att det finns cirka 100.000 människor i Sverige som lever på endast garantipension. Trots många år i arbetslivet kan man som pensionär alltså hamna i närheten av EU:s fattigdomsgräns.

En del av förklaringen är förstås som Eva Franchell skriver att nästan var tredje kvinna inte jobbar heltid och i slutändan får en låg pension. Men även efter att ha jobbat heltid får ofta en snittpensionär endast mellan 1500-2000 kronor mer netto än en garantipensionär med bostadstillägg. Exempelvis en kvinnlig sjuksköterska som arbetat heltid 35 år och en manlig snickare som jobbat heltid 45 år får båda pensioner som per månad inte ens ger 2000 kronor mer än garantipensionärens. Detta är orimligt. Många års arbete är ingen garanti för att kunna leva väl som pensionär. Det är således inte bara arbetsmarknaden som spelar in, pensionssystemet som sådant levererar inte som det var tänkt. Och om inget görs kommer pensionerna att fortsätta sjunka, för dagens och framtidens pensionärer.

Precis som Eva Franchell påpekar så måste det till en ordentlig översyn av pensionssystemet. Det är inte rimligt att vi svenskar i en EU-jämförelse jobbar flest antal år, har högst sysselsättningsgrad bland 55-64-åringar (och även i befolkningen som sin helhet) och går i pension sent – men inte ser något av detta avspeglas i pensionskuvertet. Svenska pensioner är på väg att hamna i EU-botten när det gäller pension som andel av slutlönen. Då kan man inte hänvisa till arbetsmarknadens struktur eller fundera på slopad tv-licens för pensionärer med låga inkomster – pensionssystemet måste ses över så att det ger ekonomisk trygghet och uppfyller de principer som utlovades när pensionssystemet reformerades.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF Seniorerna

10 thoughts on “Vi måste ha pensioner det går att leva på – se över pensionssystemet

  1. Men hur får vi då våra med mäniskor ( 30 % av Sveriges Befolkning) att rösta in rätt personer i den Svenska Riksdagen..Har försökt med DO och andra skrivelser under de senaste tre(3) ÅREN men inget händer..De stulna pengarna kommer inte åter (248 miljarder + ränta)

  2. Vi behöver pensioner vi kan leva på, inte gratisinvandrare och gratispensionärer, dem lever vi inte på….. Ni kan göra som Ni vill, när vi fått en dräglig pension……inte förr. Nu tappar Ni bara röster för varje val……

  3. Det man hör talas om är vad pensionärerna kostar samhället, att vi har arbetat ihop varenda krona glömmer man bort i debatten, Vi är friskare, starkare och förhoppningsvis klokare. Se till att föra en debatt där hänsyn tas till detta. Har du inte garderat i dag med privat pension är du liksom
    ALLA Sveriges pensionärer just fattigpensionärer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s