När får vi en bemanning som utgår ifrån den enskildes behov?

Ska vi ha en bemanning på särskilda boenden som kan tillgodose alla boendes individuella behov eller som idag en att de individuella behoven inte alltid kan tillfredsställas då man är för lite personal? Jag har tidigare här på bloggen skrivit om Socialstyrelsens bemanningsföreskrifter, som har skjutits upp och förändrats, det har varit en riktig långbänk i flera år, men som Socialstyrelsen äntligen i höstas menade bör införas från och med den 31 mars i år.
Nu har besked kommit, tyvärr, att regeringen behöver betänketid och därför skjuter upp införandet. Det är bara att beklaga. Det som sedan länge borde vara en självklarhet – att bemanningen på boenden ska utgå ifrån den enskilde äldre människans behov – vet vi alltså nu inte när det blir verklighet. I majoriteten av organisationer och företag utgår man ifrån t ex kunden eller elevens behov – inte skulle man ha ”normal bemanning” varken i affärerna under julrean eller i en klass med många stökiga elever – eller omvänt. Att bemanningen i omsorgen om äldre människor fortfarande kan utgå ifrån personalens schema och kommunens ekonomi är beklagligt.
Det är min förhoppning att införandet av Socialstyrelsens föreskrifter nu inte drar ut på tiden. Den nationella värdegrund som införts – att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande – naggas i kanten återigen. Det är på tiden att vi får en bemanning som utgår ifrån den enskildes behov.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

1 thought on “När får vi en bemanning som utgår ifrån den enskildes behov?

  1. Jag tror inte att Socialstyrelsens föreskrifter kommer att ge oss äldre en bemanning som tillfredställer de krav som vi ställer. Däremot skall den enskildes behov tillgodoses på bästa möjliga sätt och det sker nog bäst genom individuella anpassningar på varje äldreboende.
    Stelbenta generella krav från Socialstyrelsen skapar bara problem för kommunerna och kostar mycket pengar som kunde användas bättre i äldrevården

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s