När avskaffas åldersgränserna på arbetsmarknaden i Sverige?

Det danska Folketinget har för ett par veckor sedan beslutat att avskaffa åldersgränserna på arbetsmarknaden, i Danmarks fall 70 års-gränsen. Det innebär att alla nu kan jobba så länge de vill och önskar i Danmark. Det är ju egentligen en självklar konsekvens av att vi har blivit allt friskare. En 70-åring idag är lika frisk och fungerar lika bra som en 50-åring för ett par generationer sedan. Pensionsåldern i Tyskland som först införde allmän pension i slutet på 1800-talet var 70 år och när Folkpensionen infördes i Sverige 1913 var åldersgränsen densamma som idag 67 år. Trots att vi fått minst 15 friska år till så har inte pensionsåldern ändrats!

I flera undersökningar, bl a bland SPF Seniorernas medlemmar, svarar ungefär en fjärdedel av de tillfrågade 65-plussarna att de skulle vilja gå tillbaka till arbetslivet i någon form. Det behöver inte vara på heltid eller inom samma yrke som tidigare, utan snarare enligt ens egna villkor. I Sverige har vi rätt att jobba till 67-årsdagen. Det finns de som fortsätter därefter inom sitt tidigare yrke eller som fortsätter att jobba någon timme i veckan. Men det finns också många vars arbetsgivare säger nej. Den svenska arbetsmarknaden hindrar dessvärre på flera sätt oss seniorer att jobba. Trots att både samhällsekonomin och individen tjänar på när fler äldre kan arbeta vidare. Många av oss har haft tunga slitsamma arbeten inte minst inom vård- och omsorg som gör att man inte orkar fortsätta. Här måste arbetsmarknadens parter ta sitt ansvar och underlätta och stödja så att de personer som vill arbeta vidare orkar med.

De senaste åren har sysselsättningen bland 65-plussarna ökat markant i Sverige. Samtidigt visar internationella undersökningar att svenska företag är dåliga på att både rekrytera och behålla äldre medarbetare. Från SPF Seniorerna har vi tidigare argumenterat för att höja åldersgränsen i Lagen om anställningsskydd till 69 år. Vi vill också se en förenkling av lagstiftning, avtal och regler så att fler seniorer får möjlighet att arbeta. Och inte minst så måste negativa attityder gentemot äldre arbetskraft motverkas. Det skulle vara positivt med exempelvis ekonomiska incitament till arbetsgivare som framgångsrikt rekryterar och behåller seniorer.

För vi ska inte glömma bort att politiker från alla partier talar om att vi måste jobba längre och att en höjning av pensionsåldern behövs i Sverige för att få det hela att gå ihop. Ändå saknas i många fall konkreta förslag från partiernas sida. Då har vi en uppmaning till dem: om Danmark kan avskaffa åldersgränserna på arbetsmarknaden så kan Sverige

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

1 thought on “När avskaffas åldersgränserna på arbetsmarknaden i Sverige?

  1. Det är ett mycket bra initiativ som den Danska regeringen tagit. Nu får vi bara hoppas att den Svenska regeringen kommer till samma slutsats och avskaffar åldersgränserna även på den Svenska arbetsmarknaden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s