Vad innebär Decemberöverenskommelsen för oss seniorer?

Det blir alltså inte något extra val i slutet på mars längre efter att de två regeringspartierna tillsammans med de fyra borgerliga partierna presenterat den s k Decemberöverenskommelsen. Vad den kommer att innebära för oss seniorer går självklart att spekulera i även om hur överenskommelsen faller ut i praktiken än så länge är oklart.

När det gäller pensionerna så ingick just pensionssystemet som en punkt för blocköverskridande samarbete i Decemberöverenskommelsen. Men ett sådant samarbete fanns redan, dock utan MP:s deltagande. Dessutom har arbetet i Pensionsgruppen varit inriktat på att värna överenskommelsen snarare än att värna pensionerna, så här kommer vi från SPF Seniorerna vara fortsatt kritiska och agera blåslampa gentemot partierna. Vi vill ha ett pensionssystem som i första hand ska vara till för att leverera rimliga pensioner framför finansiell stabilitet och att frånsäga sig de brister som faktiskt finns. Pensionssystemet måste utvärderas i sin helhet.

Vad kommer då överenskommelsen att innebära för vård och omsorg av oss seniorer, och för våra skilda behov vad gäller boende? Det föreligger dessvärre en risk att Vänsterpartiet, precis som under hösten, dikterar villkoren. Till en början får vi förmoda att förslagen på att avskaffa vårdvalet i primärvården och att begränsa vinster i välfärden kommer att ligga fast. Om det sedan blir mer eller mindre av V-inflytande i dessa frågor återstår att se. Från SPF Seniorerna kommer vi att fortsätta driva opinion emot dessa förslag. Vi seniorer har gjort många val genom livet och självklart ska vi då kunna fortsätta välja det som passar oss bäst, vare sig det handlar om vår fasta vårdkontakt eller innehållet i hemtjänsten. En annan risk i sammanhanget är att fokus i debatten kommer att fortsätta ligga på just vinster och på personalens villkor – när det är innehåll och kvalitet som är det som intresserar de som behöver omsorgen. Och framöver behöver vi rekrytera hundratusentals människor till just vård och omsorg, ju fler vårdskandaler och negativa exempel som dras upp av medier och politiker – desto svårare blir denna rekrytering. Vi får hoppas att den nedlagda Äldreutredningan återuppstår i någon form och vissa löften om en liknande, men då parlamentarisk utredning om framför allt kvaliteten i vården är på gång. Regeringen har också bestämt att en kommission för jämlik hälsa ska tillsättas och en inbjudan om just detta har SPF Seniorerna fått.

Här på bloggen har vi tidigare tagit upp frågan om det statliga investeringsstödet för byggande av trygghetsbostäder och särskilda boenden. Med ett växande antal äldre, med olika behov, så behövs det byggas inte bara fler bostäder men också olika sorters bostäder. SPF Seniorerna vill att detta investeringsstöd görs permanent, men också att informationen till kommunerna kring detsamma förbättras. Vi vill också att flyttskatterna sänks så att fler äldre inte hindras från att byta bostad. Efter Decemberöverenskommelsen är det mer sannolikt att stödet avskaffas och att flyttskatterna inte sänks. Men å andra sidan kan betänkanden från riksdagens utskott där de rödgröna får en majoritet emot sig tvinga regeringen att agera på förslag som inte går i dessa banor.

Gösta Bucht
Sakkunnig för vård och omsorg

2 thoughts on “Vad innebär Decemberöverenskommelsen för oss seniorer?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s