Boende för en växande grupp äldre

Idag är snart två miljoner av Sveriges befolkning över 65 år och inom tio år, kommer andelen yngre pensionärer 65–79 år att ha ökat med femtio procent, till över en och en halv miljon. Detta kommer ge en kraftig ökning av efterfrågan på seniorbostäder av olika typer de kommande åren. Med utgångspunkt i dagens bostadsbestånd och den planering som nu finns kommer inte utbudet att räcka för att täcka det behovet. Därför måste vi driva på så att det börjar röra på sig i planering och byggande i kommunerna – och göra det nu.

SPF har i sin bostadsrapport ställt fem krav:

1. Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början
Få fart på bostadsbyggandet! Bygg bostäder av olika typer och med olika upplåtelseformer, inklusive seniorbostäder.
Alla nya bostäder ska anpassas till seniorernas behov. Badrum och sovrum ska vara tillräckligt stora och entréer och allmänna utrymmen ska vara tillgängliga, även för rullstolar.
Att rätta till fel och brister i efterhand är mycket kostsammare än att göra rätt från början.

2. Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt
Att bo kvar ska vara en rättighet – att flytta en möjlighet. Det ska även fortsatt vara grunden för bostadspolitiken för seniorer. För att rätten att bo kvar ska vara verklig måste det allmänna se till att det finns stöd i form av väl fungerande hemtjänst och sjukvård i hemmet. RUT-avdraget underlättar också möjligheten att bo kvar för dem som så önskar.
Samtidigt måste möjligheten att flytta också vara realistisk i närtid genom att det finns tillgång till olika typer av seniorboenden och särskilda boenden. Efter fyllda 90 år ska
Man dessutom ha rätt att välja boendeform utan krav på biståndsbeslut.

3. Stärk stödet för att bygga trygghetsboenden
Både staten och kommunerna bör ta sitt ansvar för att komplettera bostadsbeståndet med fler trygghetsbostäder för seniorer. Ett permanent stöd för att bygga trygghetsbostäder till personer som fyllt 65 år bör införas omgående.
Kommunerna kan stimulera trygghetsboenden genom att ge tydliga besked i god tid om behov till den som vill bygga och erbjuda goda förutsättningar för byggandet. Fler kommuner borde ge ett aktivt stöd genom att stå för hyran för gemensamhetslokaler samt bidra till finansieringen för en värd ellervärdinna till boendet.

4. Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras
Tillgängligheten är ofta dålig i det befintliga beståndet. När allmännyttan och privata fastighetsägare planerar att renovera måste alla möjligheter att göra fastigheter och lägenheter tillgängliga tas tillvara. Ett exempel är att miljonprogrammets flerbostadshus, som är tre våningar och högre, ofta saknar hiss. Detta måste åtgärdas om lägenheterna ska kunna utnyttjas när 40-talisterna behöver ett mer anpassat boende.
Staten bör bidra genom att skapa ett stöd till fastighetsägarna som motsvarar ROT-avdraget och som kan användas för att tillgänglighetsanpassa beståndet.

5. Sänk flyttskatten
Den som säljer ett boende och köper ett nytt påförs flera skatter. Det är kapitalvinstskatt, stämpelskatter och skatt på uppskovet på vinsten. Dessa skatter gör det dyrare och krångligare för bland annat seniorer att anpassa sitt boende till behovet. Ta bort uppskovsräntan och sänk reavinstbeskattningen för bostäder. Det skulle undanröja hinder för äldre som är redo att sälja en villa eller bostadsrätt och vill anpassa sitt boende till en ny livssituation. Samtidigt underlättas flyttkedjor och rörligheten på bostadsmarknaden.

De här kraven kommer SPF:are i pensionärsråden runt om i landet att driva hårt för att få fram en bättre planering och ökat byggande av bostäder för seniorer.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF

2 thoughts on “Boende för en växande grupp äldre

  1. Glöm för all del inte hyrorna! De höga hyrorna som gör det näst intill omöjligt att flytta till nyproducerade lägenheter. Pensionärer är ju ingen köpstark grupp precis…

    • Hyran måste givetvis stå i proportion till den sökandes betalningsförmåga. Det är därför önskvärt att ensamstående ska ha en rimlig möjlighet att med låg pension kunna betala den.Hyresbidrag behöver höjas i sådana fall.Oftast är det ensamstående kvinnor som behöver lägenheter anpassade efter deras behov.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s