125 000 nya undersköterskor till äldreomsorgen inom 10 år. Hur ska det gå till?

Från den sista mars nästa år ska alla särskilda boenden ha en omsorg som är individanpassad, omsorgen ska inte längre vara beroende på hur mycket personal som finns tillgängligt utan utgå från alla boendes behov. Vill en boende gå på promenad varje dag så får man anpassa personalstyrkan efter det.
Socialstyrelsen rekommenderar också att personal på äldreboenden bör ha minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg av äldre människor och att det ska finnas personal med grundläggande kunskap om demenssjukdomar dygnet runt.
Från SPF vill vi understryka att minst lika viktigt som fler händer i omsorgen är att personalen har relevant utbildning och intresse för att jobba inom äldreomsorgen. Därtill är det avgörande att äldres individuella behov och självbestämmande tillgodoses, vilket fler anställda inte automatiskt betyder.

I regeringens budget, som nu ser ut att falla, finns en satsning på 2 miljarder kronor årligen, vilket innebär att 5 000 undersköterskor ska kunna anställas. En fråga som inställer sig är var dessa personer ska komma ifrån? Varför talas det så lite om vem som ska ta hand om våra gamla och om kvaliteten i det arbete som ska utföras? Sveriges Kommuner och Landsting har dessutom beräknat att det behövs anställas
125 000 undersköterskor och vårdbiträden fram till mitten på 2020-talet.

Regeringen har också sagt sig vilja få in fler unga i äldreomsorgen genom att underlätta för unga att arbeta samtidigt som de studerar till undersköterskor. Var ska alla dessa personer rekryteras? Omvårdnadsprogrammet har tappat i attraktivitet och antalet som vill gå det har minskat till hälften sedan mitten på 90-talet. Ska arbetskraftsinvandring lösa problemet? Knappast. De länder som kan tänkas förse oss med arbetskraft kommer snart att ha samma problem som vi inom äldreomsorgen.
Nej, yrket måste göras intressantare med bättre löneförmåner, kontinuerlig fortbildning och möjlighet att göra karriär. Vi äldre är värda en äldreomsorg med kompetent och lyhörd personal som tar hand om oss när vi inte längre klarar det själva.

Gösta Bucht
Sakkunnig i vård och omsorg

1 thought on “125 000 nya undersköterskor till äldreomsorgen inom 10 år. Hur ska det gå till?

  1. Ja du Gösta, vi i Sveriges Undersköterska & Specialistundersköterska Förening, SUSF.se
    Har en del lösningar, grejen är att de behöver lyssna på oss och vi kan hjälpa till. men, omsorg och vård ska innehålla kvalitet, att få unga att söka utbildningen går men, då behövs förändringar, just nu finns det arbetslösa undersköterskor, det i sig är förskräckligt, sedan har vi trots utbildning undersköterskor som enbart får timanställningar, dessvärre är det många som befinner sig i detta, det bör vara prio ett att detta åtgärdas först.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s