Behovet av bostäder för äldre ökar, men regeringen drar in investeringsstödet

Vi seniorer blir fler och fler, och vårt behov av ändamålsenliga bostäder växer. En del vill bo kvar hemma, andra vill ha en liten lägenhet i anslutning till gemensamma utrymmen. Som det ser ut i prognoserna idag kommer efterfrågan på olika sorts seniorbostäder att öka, men kommunernas planering för byggande/upprustande av sådan hänger inte med. Den tidigare regeringen införde ett investeringsstöd för att stimulera byggande av just trygghetsbostäder och särskilda boenden. Ett trygghetsboende består av egna lägenheter men också gemensamma utrymmen samt t ex personal i form av en trygghetsvärd. Trygghetsboenden är inte bara bra för den enskildes välmående utan minskar också kommunens kostnader för äldreomsorgen, inte minst kostnader för särskilt boende.
På en del i håll i landet har investeringsstödet fallit väl ut och använts väl. På andra håll gjorde det inte det, vilket har gjort att tillgång till trygghetsboenden har blivit ojämlik över landet. En utvärdering av Boverket (2013) konstaterade dock att investeringsstödets existens hade stor betydelse för besluten att bygga trygghetsbostäder, men att stödet är krångligt och har inte utnyttjats fullt ut.. Men detta är knappast en anledning till att dra in stödet – tvärtom borde det ses över med målet att förbättra det. I Gävle har SPF varit aktiva med att påverka kommunen där att bygga trygghetsboenden, när det väl gjordes hyrdes de drygt 60 lägenheterna ut direkt. Och i Umeå har privata initiativ byggt över 200 lägenheter som alla blev uthyrda direkt. Ganska talande för efterfrågan på denna typ av bostäder.
Under sommaren genomförde SPF en granskning av partiernas äldrepolitik med hjälp av en enkät som de svarade på. En av frågorna handlade om boende för seniorer, där svarade MP att de ville ha kvar investeringsstödet för byggande av särskilt boende och trygghetsboenden. Ett par veckor innan valet presenterade vi i SPF vår bostadsrapport och våra fem bostadspolitiska krav – ett av dem är att det statliga investeringsstödet för att bygga trygghetsbostäder borde göras permanent. Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson sade då att S inte tagit ställning till att behålla stödet eller inte, en utvärdering av stödets effekter borde i så fall göras först.
Men nu vet vi att den nya regeringen har beslutat att inte förlänga stödet, eller för den delen att göra det permanent som SPF ville. Detta trots vad MP och S sade innan valet, och någon utvärdering har vad vi känner till inte presenterats av regeringspartierna. Och vi har inte heller sett någon plan för vad regeringen avser göra för att öka byggandet av bostäder för äldre.
När vi i SPF har frågat våra medlemmar om hur de känner inför att kunna lösa sin boendesituation inom fem år ser vi att det finns en viss oro: ”kommer det att finnas ett boende i kommunen med gemenskapsytor och lite stöd i form av personal, eller blir jag sittande ensam och isolerad hemma emot min vilja?” Denna situation måste tas på allvar av både regering och kommuner redan idag. Det behöver byggas fler bostäder för äldre av olika typ som passar våra olika behov.
Från SPF är vi tydliga med att vi vill att investeringsstödet för byggande av trygghetsbostäder och särskilda boenden återinförs och görs permanent. Dock måste stödet göras bättre så att alla kommuner och privata aktörer använder sig av det och bygger trygghets- och seniorbostäder. Ansvariga politiker borde fråga sig själva hur de vill bo när de blir äldre.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s