Ta vara på kunskapen som finns bland KPR- och LPR-representanterna

Nu har aktiviteterna kring valet, den nya regeringen och budgeten lagt sig något. Tyvärr ser ju inte utfallet för oss seniorer när det gäller vård och omsorg så lysande ut. Som jag skrev i bloggen i slutet på oktober, ”det blev en tumme”, äldreutredningen skrotades, vinsterna i omsorgen begränsas och vårdvalet kan försvinna om det blir fritt fram för de enskilda landstingen och regionerna att bestämma. Positivt var dock att man satsar på ökad bemanning i äldrevården och att de nya förskrifterna från Socialstyrelsen innehåller skärpta krav på bemanning och kompetens hos personalen i äldreomsorgen.
I avvaktan på att den kommande budgeten skall tas i början på december och att det då kan bli anledning att blogga om den vill jag skriva om något roligt.
Distrikten har visat ett stort intresse att få höra mer och diskutera SPFs vårdpolitiska program – ”Vård och omsorg i en ny tid” och om Bostadsrapporten. Detta har inneburit att jag har varit på resande fot en hel del, från Lycksele i norr till Höör i söder, från Göteborg i väster till Norrköping i öster. Åhörarna har i stor utsträckning varit våra KPR och LPR representanter. En föreläsning på 1,5 timme har tagit nästa tre timmar då de varit mycket frågvisa och diskussionslystna. Jag måste då säga att jag blir imponerad av deras kunskap och aktivitet. Där har vi ett kapital i SPF som vi kan få ha än större glädje av om KPR blir obligatoriskt och får mer makt, något som vi ju har med som krav i de att-satser som kongressen beslutade om i somras – ” att de kommunala pensionärsråden utvecklas och får större inflytande och att det lagstadgas om att de ska finnas i alla kommuner”.
Den fråga som har varit hetast om bostäder var behovet av att bygga fler trygghetsboenden. Dessutom ser det mycket olika ut i olika delar av landet. I Umeå t ex är de rätt välförsett med olika typer av trygghetsboende medan dessa helt saknas i Norrköping. Trots det stora behovet ser det ut som om regeringen tar bort det statliga stödet för att bygga trygghetsboenden som finns idag. Inte bra!
Inom vård och omsorg är man besviken på den minskande valfriheten, man hade hoppats på det omvända. Den dåliga samverkan inom vården vara alla överens om att den måste vi ifrågasätta i alla sammanhang både som enskild medlem, KPR/LPR och på förbundsnivå. Vården måste sluta att bara behandla olika organ och bli bättre på att ta hand om och behandla hela människan och landsting och kommun måste bli mycket bättre på att samverka kring den enskilda äldre patienten som är i behov av stöd från båda. Detta oavsett om det går att göra något åt huvudmannaskapet får vården. Hur man ska få kommunerna och landstingen att förstå att det behövs mycket mer geriatrisk kompetens hos all personal som arbetar med vård och omsorg av äldre var en fråga som diskuterades livligt överallt där jag varit.
Hösten har varit intensiv och jag ser fram mot en vår som även den ser ut att bli intensiv. Min förhoppning är att alla distrikt vill ha denna dialog dels för att jag tycker det är roligt och stimulerande dels för att rusta sina KPR och LPR så att vi kan skärpa kraven på kommuner och landsting.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s