Positivt med skärpta krav på bemanning från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har nu presenterat de nya föreskrifterna för bemanning på äldreboenden. Från den sista mars nästa år ska alla särskilda boenden ha en omsorg som är individanpassad, omsorgen ska inte längre vara beroende på hur mycket personal som finns tillgänglig utan utgå från alla de boendes behov. Vill en boende gå på promenad varje dag så får man anpassa personalstyrkan efter det. Man ska även ta hänsyn till den boendes sociala relationer och grundläggande mänskliga behov som t ex olika aktiviteter och mellanmänskliga relationer. Det ska också bli tydligt vilken omsorg äldre kommer att få, detta ska sedan följas upp. Boendet ska även ha bemanning nattetid för att kunna ge de boende stöd och hjälp utan dröjsmål. Förslaget ska nu på remiss och givet att regeringen är med på detta så börjar det gälla om några månader.

Dessa föreskrifter är mycket bra och efterlängtade. Processen att ta fram föreskrifterna har varit lång, de skulle egentligen ha börjat gälla den 1 januari 2014. Den har också varit behäftad med en del konflikter. Främst beroende på att man befarat ökade kostnader för kommunerna, men också för vilka boende de ska gälla. Ursprungligen skulle det bara vara för de demenssjuka.

Det borde vara självklart att man som boende kan förvänta sig stöd dygnet runt och att omsorgen ska anpassas till individen, och som Socialstyrelsen skriver ”inte längre vara så…att personalens schema avgör om de får gå ut”. Att detta inte varit norm tidigare är egentligen bedrövligt. Bemanning och arbete ska anpassas efter de äldre så att de får en meningsfull tillvaro enligt deras individuella önskningar, vem skulle det annars anpassas efter?

Det år också positivt att Socialstyrelsen rekommenderar att personal på äldreboenden bör ha minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg av äldre människor och att det ska finnas personal med grundläggande kunskap om demenssjukdomar dygnet runt. Det är därför glädjande att de skärpta kraven nu verkar vara på gång. Förhoppningsvis träder de i kraft i slutet på mars nästa år, om inga nya hinder uppstår på vägen. Det är dags att kommunerna ser till att leva upp till den nationella värdegrund som numer finns i Socialtjänstlagen och som innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s