Alliansens skuggbudget: inte mycket nytt – men en del bra satsningar

Så har då allianspartierna presenterat sin skuggbudget. Inte oväntat är det få nyheter då den bygger på de fyra partiernas valmanifest som kom i augusti. Från SPF kan vi konstatera att alliansen håller fast vid att alla som fyllt 85 år och har hemhjälp ska själva bestämma om de vill bo kvar hemma eller vill flytta till ett boende. Stöd till kommuner som bygger trygghetsboenden, måltidssatsning för äldre liksom rätten att stanna kvar längre på arbetsmarknaden finns också med. Generellt menar vi från SPF att det är positivt att allianspartierna värnar valfriheten, äldres måltider och självbestämmande. Därtill pekar de på vikten av flera av de aspekter som den av regeringen nyss nedlagda Äldreutredningen arbetade med: modern teknik i vården, förenklad biståndsbedömning och mer inflytande för äldre.
Precis som SPF tidigare påpekat så menar också alliansen att den satsning på mer personal i äldreomsorgen som S+MP-regeringen har föreslagit är väl ensidig, omsorgens innehåll och kvalitet ges alltför liten plats. Vad den i regeringsförklaringen utlovade nationella kvalitetsplanen kommer att innehålla är fortfarande höljt i dunkel.
Däremot borde alliansen ha tagit till sig av SPF och övriga pensionärsorganisationers krav på förbättringar för äldres ekonomi, framför allt med tanke på valresultatet och de valundersökningar som gjorts som visar att äldre väljare lämnade alliansen. Men i skuggbudgeten finner vi endast några skrivningar om mer jämlika pensioner. Inget om sänkt skatt eller om att pensionssystemet inte lever upp till dess grundprinciper.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s