Vem vet bäst vilken fast vårdkontakt som passar den enskilde – patienten eller landstinget?

I förra veckan gick tiden ut för att reagera på den nya regeringens remiss om avskaffat vårdval i primärvården. Det är för det första märkligt att Socialdepartementet valde att exkludera landets pensionärsorganisationer som remissinstanser, särskilt då äldre patienter är de som i hög grad besöker landets vårdcentraler. Det är underligt att regeringen inte har velat höra vad landets seniorer har att säga kring förslaget. För det andra är regeringens lagförslag ett hafsverk som inte inkluderar någon konsekvensbeskrivning av förslagen, inte heller finns några hänvisningar till några undersökningar på hur vårdvalet fallit ut. Tiden för att svara på lagförslagen var dessutom betydligt kortare än vad som får betecknas som normalt. Från SPF tog vi tillfället i akt att ändå skicka in ett remissvar där vi tydligt avstryker regeringens förslag på avskaffat vårdval. På det hela taget luktar lagförslagen ideologi snarare än ställningstaganden baserade på vårdkvalitet och utfall av vårdvalet utifrån en rad aspekter.

Förslagen på avskaffat vårdval skulle i korthet innebära, för de landsting som vill, att man går tillbaka till Lagen om Upphandling (LOU) istället för Lagen om Valfrihet (LOV). I LOU upphandlas vårdtjänster med en tidsgräns, när den uppnås bestämmer sen landstinget i fråga om ny upphandling. Då finns ingen garanti för att patienten i fråga får behålla sin fasta vårdkontakt. Det blir istället landstinget som bestämmer detta. Det finns alltså betydande risker för att äldre patienters fasta vårdkontakter och den kontinuitet och trygghet dessa medför försvinner. Inte bara försvagas patientens ställning, äldres rätt att välja sin fasta vårdkontakt kan inte längre garanteras. Från SPF vänder vi oss emot detta. Det är en självklarhet att äldre och deras anhöriga vet bättre vad som passar den enskilde än vad landstinget gör. Vi vill att alla patienter ska ha möjlighet att även fortsatt kunna välja och välja bort vem som ska vara ens fasta vårdkontakt. Och hur regeringens lagförslag ska kunna gå ihop med Hälso- och sjukvårdslagens paragraf om att äldre patienter som har kontakt med olika delar av sjukvården ska ha rätt till en eller flera fasta vårdkontakter är svårt att se.

Dessvärre verkar regeringens synsätt vara att landstingen vet bättre än den enskilde. För ett par dagar sedan uttryckte sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i en intervju i SVT att landstingen betalar för denna vård och att det är rimligt att de då bestämmer hur vården ska organiseras. Från SPF vänder vi oss emot detta perspektiv. För det första är det skattebetalarna som betalar för vården och inte landstingen, och för det andra så är det rimliga att just skattebetalaren/patienten då bestämmer mer över vården, inte att landstinget gör det. Avslutningsvis kan vi konstatera att det vi sett hittills från den nya regeringen i frågor som rör vård och omsorg att det är mer av planekonomiskt tänkande än det är om patientmakt, självbestämmande och individanpassning.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

1 thought on “Vem vet bäst vilken fast vårdkontakt som passar den enskilde – patienten eller landstinget?

  1. Tack för ett bra föredrag igår på Frostavallen Höör. Detta inlägg är utmärkt, att agera från SPF.
    Sätt därtill en att-sats, att legitimerad personal övergår till Primärvården för att att vidareutbildning och rekryteringsmöjligheter ges till högskoleutbildad personal. VUB utbildade sjuksköterskor behövs till multisjuka, när avancerad sjukvård i hemmet gäller för flera specialistavdelningar. Se till att undersköterskor och sjukvårdsbiträde utbildas till yrkesstolthet. Trainee-utbildning för att lösa arbetslöshet till ungdomar, som inte har intresse för omvårdnad skall möta de sköraste äldre. Ett ovärdigt förslag från Löv’en, som som är ett slag i ansiktet för undersköterskor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s