Satsningarna på vård och omsorg blev ”en tumme”

De förändringar som regeringen föreslagit hittills inom vård och omsorg, att avskaffa det fria vårdvalet och att begränsa vinster i välfärden har vi hört om tidigare, våra valmöjligheter minskar. Äldreutredningen som startade sitt arbete i våras med fokus på de äldres hälsa, trygghet och självbestämmande läggs ner. Det är inte mycket som går vår väg i de förslag som regeringen lägger fram i sin regeringsförklaring och budgetproposition. Vem trodde att den utlovade minskningen av skatten på oss pensionärer skulle tas tillbaka genom att lägga på oss indirekta skatter, den särskilda löneskatten för 65-plussare?

Äntligen då en positiv nyhet i budgeten, 2 miljarder årligen i satsning på bemanningen i äldreomsorgen. Det är naturligtvis generellt positivt att regeringen satsar på omsorgen om äldre. Men det är viktigt att inte sätta likhetstecken mellan mer personal och högre kvalitet. Hur förslaget faller ut i praktiken återstår att se, men snabbt uträknat innebär satsningen ca 7 miljoner kronor per kommun eller runt 5000 fler anställda över hela landet, dvs 17 fler anställda per kommun.
Vad vi saknar medel för är kompetenshöjande åtgärder i budgeten, vad hände t ex med löftena i valrörelsen om fler geriatriker? Och ännu har vi inte sett hur dessa 5000 nya undersköterskor, inom ramen för 2-miljarder-satsningen, ska få sin utbildning och handledning, men det kanske kommer? Dessutom behövs det ett system för kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning för all personal inom äldreomsorgen. Utbildning och kompetenshöjning är dessutom ett utmärkt sätt att göra yrket attraktivt och spännande.
Från SPF vill vi understryka att minst lika viktigt som fler händer i omsorgen är att personalen har relevant utbildning och intresse för att jobba inom äldreomsorgen. Därtill är det avgörande att äldres individuella behov och självbestämmande tillgodoses, vilket fler anställda inte automatiskt betyder. Men fler anställda är ett viktigt steg på vägen, det kan sannolikt leda till att personalen generellt får mer tid över att lyssna på de äldres önskningar, samtala och få till ett mer kvalitativt innehåll i de äldres vardag, fylla de boendes sociala behov – och inte bara basal omvårdnad. Vi har t ex en förhoppning att detta kan leda till ett positivt utfall vad gäller äldres måltider, med dels mer tid över att sitta ner och äta, dels mer lagad mat på plats.
Kanske kan äldreomsorgen om satsningen genomförs på ett bra sätt faktiskt börja leva upp till den värdegrund som är lagstadgad sedan flera år. Ragnar Thoursies dikt från 2009 kanske då kan bli verklighet ”Vi gamla är föremål för omsorg. Visst är det underbart! Bara vi inte blir föremål i omsorgen”

Sammanfattningsvis ställer sig SPF spontant bakom satsningen, men det är också återigen viktigt att betona att högre kvalitet i omsorgen och äldres självbestämmande inte garanteras endast genom mer personal. Det får inte glömmas bort att omsorgen i första hand är till för oss äldre, inte för personalen. Häromdagen rapporterades om den enkät som Socialstyrelsen nyligen gjort där det konstateras att nästan 7 av 10 på äldreboenden känner sig ensamma. Exempel på ensamhet är att personalen arbetar med hörlurar i öronen. Med andra ord, mer personal inom omsorgen är positivt, men kvaliteten lär inte höjas nämnvärt om delar av personalen prioriterar musik framför ett bra bemötande gentemot de äldre.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s