Den nya regeringen ger och tar – från landets äldre

Det är en framgång för SPF och landets alla seniorer att den nya regeringen kommer att ta bort pensionärsskatten för garantipensionärer den 1 januari 2015. Med det räcker inte. Vi nöjer oss inte förrän lön och pension beskattas lika för alla seniorer. Vi efterfrågar därför tydliga utfästelser från regeringen om att den har för avsikt att ta bort pensionärsskatten i sin helhet under mandatperioden.

Den nya regeringen väljer dock att både ge och ta från landets seniorer. Samtidigt som pensionärsskatten delvis tagits bort så har den nya regeringen valt att lägga förslag på att återinföra en särskild löneskatt för personer som är över 65 och arbetar. En sådan löneskatt betalas av arbetsgivaren och riskerar därför att minska viljan att anställa seniorer. I en tid då politiken borde ägna tid och kraft för att finna lösningar på hur man bättre kan tillvarata senior kompetens och erfarenhet är detta ett steg i fel riktning. SPF har påtalat detta till Finansdepartementet och kommer noggrant att följa hur löneskatterna slår mot sysselsättningen bland äldre.

Till syvende och sist är vi i SPF allvarligt bekymrade över att den nya regeringen inte avser att göra mer för att förbättra villkoren för de äldre. Inte minst för den stora grupp pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt. Vi kommer därför självklart att fortsätta vårt påverkansarbete för valfriheten, inflytandet och livskvaliteten för landets seniorer.

Christina Rogestam
förbundsordförande SPF

2 thoughts on “Den nya regeringen ger och tar – från landets äldre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s