Hur blir det med satsningarna på vård och omsorg?

Ja, så var valet över och nu gäller det att partierna levererar vad de lovat. Eller går det? Regeringsfrågan verkar ju inte så lättlöst och den granskning vi gjort av deras äldrepolitik visade på rätt så stora skillnader. Den troliga regeringen tycks väl ändå bli en minoritetsregering med S och MP, så vi kan väl titta på vad de lovat att uträtta. Nu är det dock så att det som regeringen kan uträtta i vård och omsorg är ganska lite. Ansvaret där ligger på kommuner och landsting som är självstyrande. De flesta krav vi ställt från SPF är sådant som måste ske på det lokala planet. Där har lokalföreningarna och framför allt KPR- och LPR-representanterna en viktig uppgift att hålla ögonen på vad som händer och trycka på för att få till de förändringar som vi eftersträvar. En del sker dock på regeringsnivå som t ex lagar och förordningar och stimulansåtgärder. Låt oss då se vad S och MP har lovat genomföra och om deras löften går hand i hand.
På frågan om Lagen om valfrihet (LOV) svarar S att de kommuner som vill ska kunna ha valfrihetssystem, men S vill stoppa fri etablering och göra om LOV. För MP verkar det viktigare att kommunen ska kunna bestämma än att de äldre ska kunna göra det. Samtidigt som MP betonar att det är viktigt att kunna påverka sin omsorg så kan det vara frustrerande för äldre att tvingas välja. Budskapet är således kluvet och i högsta grad otydligt. Här får vi se upp så att LOV inte förändras till det sämre.
S påtalar ett stort behov av olika typer av boenden för äldre. Dock saknar vi svar på frågan om vad S anser kan stimulera bostadsbyggandet och vad de anser om det sjunkande antalet platser på äldreboenden i landet. MP har samma uppfattning att det behövs fler boendeformer och säger klart att stödet för att bygga seniorboenden bör vara kvar. Således lite klarare besked från MP så vi får hoppas att deras åsikt blir regeringens alternativ.
MP vill ha fler utbildade läkare och vill styra mot att fler blir geriatriker. Men hur går inte att få fram. S vill också ha fler geriatriker, men inte heller de beskriver hur det ska gå till. S vill dock locka fler till vården av äldre med traineejobb – 20 000 – för flera miljarder. Detta är dock tveeggat och flera instanser inklusive berörda fackföreningar vill se att det även finns pengar för handledning och utbildning. MP säger inget om detta däremot framhåller de att det är viktigt med kontinuitet i vården av äldre. Hur nu det ska bli verklighet när man samtidigt pläderar för arbetstidsförkortning. Både S och MP vill ha en bättre samverkan mellan huvudmännen, men ingen av dom vill i dagsläget säga något om att slopa landsting eller att få lagstiftningen som styr äldreomsorgen att bli mer homogen.
De tre viktigaste frågorna under nästa mandatperiod inom äldrepolitiken är enligt S resurser och kvalitet, personalrekrytering och äldres inflytande. De frågor som MP bedömer som viktigast under nästa mandatperiod är fler läkare, personalbemanning ska utgå från äldres behov och att äldres individuella önskningar får större plats. Utan att vara särskilt konkreta är dock samstämmigheten mellan de båda tilltänkta regeringspartierna här rätt så bra.
Inriktningen på äldrepolitiken från en kommande regering är positiv tycker vi från SPF. Däremot måste idéer och inriktning konkretiseras för att vi ska kunna förstå hur det blir och förhoppningsvis se en stärkt vård och omsorg av de äldre.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

1 thought on “Hur blir det med satsningarna på vård och omsorg?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s