SPF kommenterar Alliansens valmanifest

Från SPFs sida menar vi att det är bra med satsningar på förbättrad samverkan mellan landsting och kommuner när det gäller vården av äldre, det har vi länge efterfrågat då äldre ofta faller mellan stolarna. Fler utbildningsplatser inom vårdyrken är också det bra, då med förhoppning om en tydligare nationell styrning utefter det växande behovet av geriatriker i Sverige. Det är också positivt att Alliansen vill förlänga rätten att stanna kvar på arbetsmarknaden, många av SPFs medlemmar stödjer detta och det är ett viktigt steg för att fler äldre ska kunna jobba vidare. Förutom de satsningar på äldreomsorgen som Alliansen presenterade i förra veckan välkomnar vi också kvalitetssatsning på äldres måltider och en stärkt tillsyn inom äldreomsorgen. Det som däremot är mindre bra är att inga förstärkningar för äldres ekonomi var med i Alliansens valmanifest. Detta trots att pensionerna sänktes så sent som vid årsskiftet och att pensionärer fortfarande betalar en orättvis högre skatt.

Christina Rogestam, ordförande SPF
Gösta Bucht, SPFs talesperson vård- och omsorgsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s