Från SPFs sida är vi tydliga: pensionärsskatten ska avskaffas

Valen den 14 september närmar sig och det gläder mig att se och höra om de många SPF-föreningar runt om i landet som anordnar politikerutfrågningar och andra valaktiviteter. Det handlar om allt från maten i hemtjänsten och fler seniorbostäder till pensionssystemets konstruktion och krav på fler äldre på partiernas listor. Ni gör ett mycket bra jobb!

En av de frågor som är allra hetast bland SPF-medlemmarna så här i valtider är att vi pensionärer betalar en orättfärdig högre skatt än en löntagare med samma inkomst. Vi seniorer har under våra arbetsliv betalat in skatt och avsatt delar av lönen i pensionsavgifter för vår framtida pension. Pension bör ses som uppskjuten lön, och beskattas som löneinkomst. Ofta har pensionärer också lägre inkomster än löntagare, att då beskattas högre är både orättvist och orimligt. I år har dessutom bromsen i pensionssystemet slagit till och sänkt pensionerna, att då beskattas högre än löntagare vars inkomster ökat med 2-3 % i år upprör många.

Från SPFs sida är vi tydliga med att den högre skatten på pension ska avskaffas, ju förr desto bättre. Ett sätt att uppmärksamma beslutsfattare runt om i landet på denna orättvisa är SPFs Pensionärsskattekalkylator som räknar ut hur mycket mer en pensionär betalar i skatt i just din hemkommun. Här i Göteborg där jag bor betalar en pensionär med 12500 kronor i månadsinkomst 284 kronor mer i skatt varje månad än en löntagare med samma inkomst – på ett år blir det 3408 kronor mer. Ta med Pensionärsskattekalkylatorn till valstugorna eller visa den på en politikerutfrågning i din kommun. Du hittar den här: http://www.pensionarsskattekalkylatorn.se/

Lika beskattning vare sig man jobbar eller har gått i pension bör vara en självklarhet. Från SPFs sida kommer vi inte att ge oss – pensionärsskatten ska avskaffas.

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund

1 thought on “Från SPFs sida är vi tydliga: pensionärsskatten ska avskaffas

  1. Än mer angeläget vore väl att man inte beskattar fattigpensionärer under existensminimum, vilket väl Sverige är ensamt om i EU att göra? Den “pensionärsskatt” som ni talar om tar, enligt min mening, bort fokus från den verkligt drabbande skatten, den som drabbar de sämst ställda pensionärerna – fattigpensionärerna. Men de har förstås ingen organisation som företräder dem!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s