Efter GPs artiklar om äldreomsorgen i Göteborg: vem är äldreomsorgen till för egentligen?

I sommar har Göteborgs-Posten i ett flertal reportage skildrat äldreomsorgen i Göteborg. Det har framkommit brister vad gäller hemtjänsten, neddragningar på antal platser på äldreboenden och skildringar av äldre som känner sig otrygga. 


I en rad artiklar har GP förtjänstfullt belyst äldreomsorgen i Göteborg och dess tillkortakommanden. På debattsidan har både personal och politiker framfört sina synpunkter. Men det verkar ha glömts bort vem äldreomsorgen faktiskt är till för: de äldre. Den är inte till för att fungera som sparbössa för politiker och inte heller i första hand för personalens skull.

Den nationella värdegrund som numer finns i Socialtjänstlagen innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldre ska bemötas med respekt – vi kan ta ansvar för oss själva men vi ska också kunna få den hjälp vi behöver. Vi ska ses som individer, inte som ett kollektiv. Äldreomsorgen ska utgå och anpassas efter våra enskilda behov. Inte efter stelbenta tidscheman eller politikers ekonomiska kalkyler.

Ansvarig politiker, Marina Johansson (S), menar i sin debattreplik 1/8 att äldreomsorgen i Göteborg svartmålas på ett osakligt vis. Det hade varit klädsamt om Johansson hade tagit åt sig av kritiken från omsorgspersonal, biståndshandläggare och de äldre själva. Och kommit med löften om kraftfulla förbättringar i äldreomsorgen, istället för en handlingsplan för hemtjänsten som tar 8 år att genomföra. Eller vill Johansson att Socialdemokraternas valfilmer om brister i äldreomsorgen även i fortsättningen ska likna situationen i Göteborg?

Oavsett vem som har det politiska ansvaret i Göteborg efter valet så måste ordentliga satsningar på äldreomsorgen till omedelbart. Det är oacceptabelt att som Marina Johansson lova nya äldreboenden först år 2020. GPs granskning visar med all tydlighet att dagens situation är ohållbar och att äldre och personal far illa. Förbättringar i äldreomsorgen med fokus på kvalitet, individuella önskningar och värdighet måste till omgående.

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF, Sveriges Pensionärsförbund

1 thought on “Efter GPs artiklar om äldreomsorgen i Göteborg: vem är äldreomsorgen till för egentligen?

 1. Jag förstår inte heller hur de kan lägga ner äldreboende och dra ner på hemtjänst när vi
  blir fler och fler äldre här. Jag har hört fruktansvärda berättelser av personal från hemtjänst
  som inte hinner besöka brukare mer än en kort stund per dag, då får inte ens hjälp med av-
  och påklädning. Det är väl dags att öppna nedlagda äldreboende och bygga nya. Man måste
  kontakta politikerna.
  Ann Nilsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s