Äldreom(s)orgslyft – bra och välbehövligt, men är personalen viktigare än de äldres önskningar?

Igår drog Socialdemokraterna igång sin valrörelse och presenterade ett äldreomsorgslyft för unga (trainee-jobb kombinerat med relevant utbildning, t ex till undersköterska). Det är en betydande satsning på 2,8 miljarder kronor som beräknas ge 20.000 trainee-platser. Bakgrunden är enligt S att kunna möta tre olika utmaningar: att antalet äldre i Sverige ökar och därmed omsorgsbehovet, att personalen i omsorgen står inför en generationsväxling och lider av underbemanning, och att många unga är arbetslösa.

Det är positivt att Socialdemokraterna tar upp frågan om äldreomsorgen och gör en tydlig markering vad gäller bemanningen. Äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna för SPFs medlemmar, och den hamnar i de allra flesta fall i topp-5 över väljarnas viktigaste frågor för väljarkåren i stort. Under ett av SPFs seminarium i Almedalen för en dryg månad sedan presenterade vi en opinionsundersökning om framtidens äldreomsorg i alla åldersgrupper, där framgick personaltäthet i omsorgen som en viktig fråga. Men ännu viktigare var att boendet är anpassat till behoven, att få bo med sin partner och andra valfrihetsaspekter.

Flertalet opinionsundersökningar har det senaste året visat att svenska folkets förtroende för kvaliteten i svensk äldreomsorg sjunker. I S-förslaget som presenterades idag ligger fokus ensidigt på personalen – högre personaltäthet är ett viktigt steg för högre kvalitet i omsorgen, men ingen absolut garanti för att kvaliteten och äldres välbefinnande ökar. Dessutom riktar S bara in sig på ny personal, trainees, som i sin tur hur duktiga de än är kommer att behöva handledning och hjälp. Hur går det då för den ordinarie personalen som redan idag är överarbetade och slitna?  Borde inte en satsning på dom göras parallellt? Socialdemokraterna tar heller inte upp något om innehållet i omsorgen, hur omsorgen ska tillgodose äldres önskemål i större utsträckning eller något om kvalitetshöjningar med mätbara mål. Kommer äldre att kunna påverka sin omsorg i större, mindre eller samma utsträckning som idag med S-förslaget? Ställer S några krav på kommunerna att ta sitt ansvar inom ramen för äldreomsorgslyftet och hur ska det följas upp? En annan tanke som uppstår är om S-utspelet är tänkt att beröra hemtjänsten som många äldre är beroende av, eller endast olika typer av äldreboenden? Ytterligare en vinkel är hur detta påverkar biståndsbedömningen för de äldre som önskar komma till ett boende – större personalstyrka betyder inte automatiskt fler platser eller tillräckligt med platser för de som önskar.

Avslutningsvis kan man konstatera att förslaget som sådant är bra, det finns flera studier som visar att rekryteringsbehovet i äldreomsorgen kommer att öka de närmaste åren – en svårighet har varit att attrahera unga dit. Däremot uppstår flertalet frågor kring bl a kvalitet, innehåll och äldres påverkansmöjligheter, som förblir obesvarade.

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

3 thoughts on “Äldreom(s)orgslyft – bra och välbehövligt, men är personalen viktigare än de äldres önskningar?

  1. För att svara på rubriken: personalens väl betyder pengar till facket och facket betyder pengar till sossarna. För övrigt håller jag med om att vad som behövs är händer och fötter på golvet. Det behövs inga ytterligare utredningar för våra skattepengar att inse. Att skaffa fram ny personal samtidigt som de erfarna skall ha tid och ork att sköta sina uppgifter parallellt med upplärningen av den nya rekryterna är en svår nöt att knäcka. Kanske går det om man inte går ut för hårt. Istf att tränga in 10 nya trainees på en avdelning kan man nöja sig med två. Det går långsammare men ingen tjänar på att den befintliga personalen knäcks under en redan idag omänsklig arbetsbörda.

  2. Borde det inte gå hand i hand. Rekrytering med fler unga i äldreomsorgen som också skall få en utbildning som undersköterska. I den utbildningen skall väl ingå hur man tar hand om äldre och deras behov så att kvalitativ vård uppnås. I samband med rekrytering och fler anställda till äldreomsorgen skall även de äldres önskemål behandlas och tas tillvara för ansvariga för äldreomsorg. Äldreomsorgen skall prioriteras då allt fler blir äldre och stora satsningar måste till.

  3. Pingback: Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd » S lovar traineejobb inom äldreomsorgen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s