Mycket snack och lite verkstad när det gäller äldres prioriterade frågor i Socialdemokraternas framtidsvisioner

Idag utgör vi 65-plussare 26 % av väljarkåren, om 10 år är vi äldre ännu fler. Man skulle ju därför kunna tro, och hoppas, att Socialdemokraterna i sin nyligen presenterade Framtidsplattform därför hade med någon eller några punkter om äldres situation om 10 år och deras visioner för densamma.

Många undersökningar visar att framtida vård och omsorg av äldre är den viktigaste valfrågan för äldre, och inte bara äldre utan även de yngre generationerna, tillsammans med äldres ekonomi. Men detta nämns knappt i Socialdemokraternas Framtidsplattform.
Det är i och för sig positivt att S tar upp frågan om kompetens och personaltäthet i äldreomsorgen, men var tog innehållet i äldreomsorgen vägen? Socialdemokraterna lägger mycket fokus på personalen och dess villkor, men inte på de äldre som är beroende av omsorgen. Det är ju faktiskt de äldre som omsorgen i första hand är till för, inte personalen. Här har S en del att tänka på i sitt synsätt på äldreomsorgen.

Därtill lägger Framtidsplattformen mycket av sin kraft på vinster i välfärden, snarare än på just innehållet i omsorgen. Återigen samma synsätt där verksamhetens huvudman är i fokus, inte äldres välbefinnande och människors skilda behov. Det är ganska slående att ordet valfrihet inte nämns någonstans i texten. Vi i SPF menar att den enskildes behov måste vara i centrum, att man ska ha möjlighet att välja hemtjänst och boende utefter sina egna behov – inte kommunens.

Så det är ganska mycket snack och lite verkstad när det gäller äldres prioriterade frågor i Socialdemokraternas framtidsvisioner.

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s