Rekrytering och kompetenshöjning av personal i vård och omsorg av äldre är en överlevnadsfaktor för samhället

Granskningen av partiernas svar på frågor om äldrepolitiken fortsätter. Nu gäller det personal- och kompetensförsörjningen i äldreomsorgen. Frågorna vi ställde var:Vad har ni för planer för att se till att det finns rätt kompetens i rätt mängd i framtidens äldreomsorg? Vad vill ni göra för att öka antalet geriatriker och specialistutbildade sjuksköterskor under nästa mandatperiod?

Tyvärr finns inte några riktigt konkreta förslag. Alla partier har utbildningar och kompetenshöjning av personal på sin agenda och man uttrycker att starkt behov att fortsätta med det.

Allianspartierna hänvisar till genomförda och pågående utbildningssatsningar som Omvårdnadslyftet och ledarskapsutbildning och att läkarutbildningen har byggts ut. Både nuvarande och tidigare regeringar har påtalat behovet av fler specialister i geriatrik och landstingen har kritiserats av Socialstyrelsen för att inte satsa på att vidareutbilda läkare i geriatrik. De flesta partier är också ense om att det behövs och dessutom vill KD att allmänläkare ska vidareutbildas i geriatrik. Men hur man nu ska få landstingen att prioritera vidareutbildning i geriatrik framgår inte av de svar vi fått.

Både alliansen och de rödgröna vill införa bland annat betald specialistutbildning i geriatrik för sjuksköterskor och förbättra villkoren för undersköterskor med nya karriärvägar, heltid och att ta bort delade turer för att råda bristen på personal och kompetens. Hur detta ska gå till och finansieras är dock höljt i dunkel.

V sticker ut genom att säga att mer resurser skall tillföras äldreomsorgen för att kunna anställa fler och förbättra arbetsmiljön. De vill även satsa på en betald tioårig kompetensutveckling till den befintliga personalen med betalda vikariekostnader. S vill öka möjligheterna till omskolning mitt i livet för att locka fler till äldreomsorgen. MP vill se en behovsanpassad bemanning och vill satsa på glesbygdsmedicin och modern teknik för att lösgöra resurser till där de verkligen behövs.

Vi vet att idag har den personal som i första hand träffar den äldre för dålig kompetens i geriatrik – tyvärr ofta ingen kunskap alls. Att satsa på kompetenshöjning och rekrytering med goda villkor inom äldres vård och omsorg är en överlevnadsfaktor. Om vi inte gör det kommer kvalitén att sjunka under vad som är anständigt och kostnaderna öka lavinartat. Därför förväntar vi oss en betydligt konkretare plan för hur detta ska genomföras och finansieras. Och det från samtliga partier då detta är frågor som inte borde eller får skilja sig mellan blocken eller partierna

Gösta Bucht
Talesperson för vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s