Finansieringen av framtidens äldreomsorg – varför vågar inget parti ha en strategi för den?

Vi fortsätter vår granskning av partiernas enkätsvar om äldrepolitiken. Frågan som vi ställde var: Hur anser ni att framtidens äldreomsorg ska finansieras, vilka finansieringsformer föredrar ditt parti och vilka prognoser har ni för detta?

Detta mot bakgrund att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har förutspått ett underskott i välfärden på 200 miljarder om drygt 20 år. Det har också nyligen tillsatts en utredning om framtidens äldreomsorg, men där har man dessvärre från politikernas sida valt att inte ha med frågan om finansieringen av framtidens äldreomsorg.

Inget av partierna har i sina enkätsvar pekat på någon annan finansiering än dagens, dvs via skatten samt vissa statsbidrag och en mindre egenavgift. Bl a Socialdemokraterna understryker dock att olika försäkringslösningar inte är aktuella för dem. Miljöpartiet och flera borgerliga partier betonar i sina svar vikten av förebyggande hälsa och att framtidens behov av omsorg inte nödvändigtvis blir så stora som man kan tro. Särskilt allianspartierna pekar på arbetslinjen, sunda statsfinanser och att minska efterfrågan på omsorg genom att främja att äldre framöver kommer att vara friskare längre. Tyvärr har ingen forskning kunna visat att vi trots att vi blir friskare under en längre tid, så blir vi fortfarande lika sjuka de sista åren av våra liv och kräver sjukvård och omsorg i minst lika hög grad som idag.

Men i samhällsdebatten efter SKLs prognos har det talats om att för att hålla dagens välfärdsstandard plus en viss kvalitetsförbättring så kan kommunalskatterna behöva höjas med 13 kronor (om inte pengarna kan tas från andra källor). Andra inspel som kommit upp är att vi kommer att arbeta till 75 år för att finanserna ska gå ihop, ökad privat finansiering samt försäkringslösningar eller andra modeller för att pengarna ska räcka till i framtidens omsorg. Ett mindre roligt alternativ är att ransonera välfärden till en nivå som skattebetalarna kan acceptera utan att den skadar samhällsekonomin.

Självfallet är det så att vi inte vet den exakta omfattningen eller kostnaden av framtidens äldreomsorg idag, och att den framtida utvecklingen inom teknik och medicin kan kullkasta de prognoser som gjorts. Men att inget parti verkar ta frågan om framtida finansiering på allvar är beklagligt. Faktum är att det verkar som alla partier antingen har begränsad kunskap eller att de duckar för frågan om finansieringen av äldreomsorgen i framtiden. Trots att vi ställde frågan om vilka prognoser de har så har inget parti svarat på just detta. Politikerna tror kanske att det bara är andra människor som blir gamla, eller så blir de intresserade av frågan först när någon anhörig behöver vård och omsorg. Men då kan det vara för sent. Från SPFs sida kräver vi att frågan om finansieringen av framtidens äldreomsorg tas på större allvar – av alla partier – och att den måste diskuteras och lösas över partigränserna.

Gösta Bucht
SPFs talesperson i vård- och omsorgsfrågor

1 thought on “Finansieringen av framtidens äldreomsorg – varför vågar inget parti ha en strategi för den?

 1. Alla är medvetna om det finansiella problem som vi står inför när det gäller den växande andelen äldre delen av befolkningen. Som jag ser det är det meningslöst att bara redovisa behovet och begära att politikerna ska effektuera vårt behov. För mig är det självklart att vi med ökad livslängd och läkarnas resurser att klara våra eventuella fysiska problem är det absolut nödvändigt att förbättra möjligheterna för pensionärerna att arbeta högre upp i åldrarna. Alla klarar inte detta men en stor andel av oss gör det.
  Av det skälet borde vi lägga tyngdpunkten på diskussionen på hur vi ska uppnå denna förändring. Generellt kan sägas att vi behöver:

  1. Incentive som gör det intressant för oss pensionärer att ta jobb som även avviker från vår gamla roll på arbetsmarknaden både med avseende på lön som kvalifikation.

  2. Incentive måste skapas så att arbetsgivarna finner det intressant att ta tillvara den resurs som finns i oss pensionärer.

  Med andra ord, Sluta älta om det är nödvändigt att höja pensionsåldern utan ägna tid åt att bädda för denna förändring.

  Till slut en bild från det verkliga livet:
  Under närmare tjugo år valde min hustru och jag att förlänga den korta norrländska sommaren genom att tillbringa höst och vår i Florida. Här gjorde vi bekantskap med bland annat en 80-årig änka som vi fann arbetade på butikskedjan Wahlmart. Vi frågade henne om det var viktigt för henne att förbättra sin inkomst. Hon svarade: Visst är det bra med en extra slant men det är inte därför jag behåller arbetet. Det är glädjen att träffa människor – ofta sådana som återkommer till affären regelbundet. Jag tänker arbeta så länge jag kan köra bil till och från arbetsplatsen.

  Folke Burstrand – 86-årig pensionär

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s