Vad säger politikerna om LOV?

Först ut i SPFs granskning av partiernas äldrepolitik är Lagen om valfrihet. Frågan som respektive parti fick var: ”Vad anser ni om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vad vill ni göra i denna fråga under kommande mandatperiod?”

De två partier som tydligast sticker ut här är KD och V, åt varsitt håll. KD vill lagstifta om valfrihet i äldreomsorgen men betonar även att det finns andra sätt, som genom upphandling. V menar att LOV handlar om frihet för företagen och inte för den äldre, istället är det bättre att kommunen planerar verksamheten.

En tydlig inriktning från samtliga allianspartier är att de kan tänka sig att utvidga LOV till att även omfatta t ex färdtjänst och specialistvård. Men förutom KD är övriga borgerliga partier aningen svävande vad gäller att lagstifta om LOV, trots att detta var ett vallöfte från Alliansen i valet 2010 att överväga just lagstiftning. Det är dock positivt att allianspartierna lägger vikt vid kvaliteten, att valfriheten bör utökas och att det är bra om fler kommuner inför LOV. De rödgröna partierna inriktar sig snarare på att begränsa LOV, genom att stoppa fri etablering eller genom att politiker ska besluta om äldreomsorgens resurser. S vill visserligen införa nationella kvalitetslagar i välfärden men utvecklar inte detta närmare. MP säger sig vara för mångfald men påpekar att äldre inte nödvändigtvis gynnas av LOV och att det medför svårigheter att välja mellan flera aktörer. Men oppositionspartierna verkar inte ha några tankar kring innehållet och kvaliteten i äldreomsorgen, snarare är de helt enkelt för att begränsa LOV.

Sammantaget är allianspartierna positiva till valfrihet och vill se en utveckling mot mer av detta, men är otydliga med konkreta förslag för att äldre i alla landets kommuner ska kunna välja den eller de tjänster som bäst passar den enskilde. Oppositionspartierna ställer sig tveksamma till valfrihet och verkar mena att kommunens val ska vara viktigare än äldres val.

Vi från SPF är positiva till LOV och att ytterligare stärka äldres autonomi, och hade gärna sett att alla kommuner inför valfrihet, om inte det sker vill vi ha en tvingande lagstiftning. Vi kan idag välja vårdcentral, skola och apotek. Varför skulle inte äldre över hela landet då kunna välja hemtjänstutförare och påverka innehållet i tjänsten? Vi menar också att möjlighet till fria val även bör inkludera särskilda boenden. Vi vill att alla vid fyllda 90 år ska ha en valfrihetsgaranti: bo kvar hemma med eller utan stöd eller flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Det är synd att partierna är så vaga vad gäller vad de vill med Lagen om valfrihet, undantaget KD, och att de rödgröna partierna föredrar att kommunen snarare än de äldre som väljer. Från SPFs sida vill vi ha fler konkreta ställningstaganden och förslag på hur lagen om valfrihet ska kunna fungera med den äldre i centrum.

Gösta Bucht
Talesperson vård- och omsorgsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s