SPF startar granskning av partiernas äldrepolitik

Nu drar vi i SPF igång vår granskning av de politiska partiernas äldrepolitik med fokus på vård och omsorg. Med start nu och fram till valet kommer vi att publicera och reflektera kring de enkäter som vi ställt till partiernas talespersoner i äldrefrågor, i den mån de har sådana. De har fått sju identiska frågor och avslutningsvis en åttonde fråga som varit specifik för varje parti. Till en början tittar vi på partiernas svar vad gäller tre punkter som är mycket viktiga för omsorgen av äldre: Lagen om valfrihet, kompetens och personal i vården samt finansieringen av framtidens äldreomsorg. 

Gösta Bucht
talesperson vård och omsorg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s