Är lagen om åldersdiskriminering tandlös?

Vi blir inte bara allt fler äldre i Sverige, medellivslängden ökar och vi är allt friskare längre upp i åren och lever längre än tidigare. En 70-åring idag är som en 50-åring, livets middagshöjd, för 30-40 år sedan. Flera undersökningar har, mot denna bakgrund inte oväntat visat, att allt fler pensionärer vill jobba men inte har möjlighet till det, av olika anledningar förstås.

Men på många håll i samhället diskrimineras äldre, den lag om åldersdiskriminering som finns är sannolikt inte tillräcklig. Det är få fall av åldersdiskriminering som lett till domstol eller förlikning. Det kan bero på att lagen inte är tillräcklig eller på att få känner till att den finns, eller en kombination av de två. Att det anses som normalt att ta hänsyn till ålder är beklagligt, ingen ska diskrimineras vare sig det handlar om ålder, kön eller religion.

Ett sätt att förbättra situationen är att inte bara individer utan också organisationer ska kunna anmäla diskriminering, så är det inte idag. Vi i SPF har tillsammans med PRO t ex arbetat för att offentliga vårdinrättningar inte ska diskriminera människor bara för att de har fyllt 65 år, men utan gehör från DO då vi inte är en enskild individ. Självklart ska vi som seniororganisation också kunna påvisa åldersdiskriminering med någon form av sanktion som följd för den som inte behandlar människor lika.

Svenska företag ligger i botten i Europa och inom OECD vad gäller förebyggande åtgärder för äldre på arbetsplatsen och även strategier för att behålla och attrahera äldre medarbetare. Arbetsgivare i Sverige måste bli bättre på detta område. Det skulle kunna ske genom lagstiftning som kräver att större arbetsgivare ska ha en plan för de som närmar sig pensionen, finns inte det riskerar man ekonomiska sanktioner, att göra arbetsmarknaden mer flexibel genom att ge seniorer rätt till deltid eller genom att erbjuda förändrade arbetsuppgifter.

Men det är inte bara lagar och regler och som behöver skärpas. Hela attityden i samhället gentemot äldre måste förändras, vi är inte gamla och trötta utan piggare än någonsin. Men innan diskriminering av äldre anses lika förkastligt som annan typ av diskriminering har vi tyvärr en lång väg att gå. Här har vi som organisation ett viktigt arbete att göra.

Gösta Bucht
talesperson vård- och omsorgsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s