Eländet har bara börjat?

Pensionsmyndighetens nya ”Orange rapport 2013” visar att pensionssystemet inte klarar av kostnaderna för utbetalningar av pensioner de närmaste decennierna, utan att AP-fonderna täcker upp för detta, vilket DN Ekonomi rapporterat om.
Det är en allvarlig utveckling som målas upp då AP-fonderna minskar fram till år 2040 i basscenariot för att sedan stärkas, medan i myndighetens pessimistiska scenario så är AP-fonderna tömda år 2050. Underfinansieringen av pensionssystemet måste lösas, annars är det sannolikt så att eländet bara har börjat för pensionärer idag och imorgon.
Prognoserna visar dessutom att bromsen riskerar att slå till ytterligare två gånger innan detta decennium är slut, och återigen sänka pensionerna. Det är uppenbart att pensionssystemet inte klarar av att leverera anständiga pensioner för dagens pensionärer och sannolikt i ännu mindre grad för framtidens pensionärer.

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Vad hände med LOV?

Så här inför valet i höst kan man fråga sig vad som hände med debatten om Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten, som var uppe på agendan inför förra valet. Vad vill partierna idag och har något ändrats sedan förra valet?

Längst ut på vänsterkanten i Vänsterpartiet så är man emot LOV och vill avskaffa den. På Socialdemokraternas kongress förra året fastställdes att valfriheten för äldre ska öka, men samtidigt ska LOV inte vara obligatorisk och fri etablering bör avskaffas. S-styrda kommuner som Malmö vill däremot att partiet ska verka för att avskaffa LOV helt och hållet. Och på samma kongress beslutades att vinster i välfärden ska tillåtas men med vissa förbehåll som begränsade vinster. Det finns även S-kommuner som infört LOV. Frågan är: hur ställer sig S egentligen till Lagen om valfrihet?

I den andra ringhörnan finns allianspartierna, som hade som vallöfte i förra valet att senast år 2014 skulle alla kommuner ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV, annars skulle tvingande lagstiftning övervägas. Moderaterna har sedan svängt i frågan två gånger – först skulle det inte bli obligatoriskt för kommunerna att införa LOV och sen beslutade partistämman i höstas att det skulle det visst det. En utredning från regeringen om att alla kommuner måste erbjuda valfrihet inom hemtjänsten presenterades i januari i år. Men sedan dess har inget hänt.

Varför är inget parti på allvar för en fråga som nästan alla människor gillar?

Karl Erik Olsson
ordförande SPF