95 % är emot pensionärsskatten

I en SIFO-undersökning som SVT rapporterade om häromdagen visar det sig att 95 % anser att det är fel att pension beskattas högre än lön. Av dessa så anser 33 % att pension och lön ska beskattas lika medan hela 62 % tycker att pension bör beskattas lägre än lön. I de undersökningar som vi i SPF själva gjort har stödet för lika skatt på pension och lön varit nästan lika högt, men då har vi riktat oss till människor som redan har gått i pension eller som kommer att göra det inom några år.

Hur som helst, en klar majoritet i SIFO-undersökningen anser att det är fel att pensionärer betalar högre skatt än löntagare med samma inkomst. Det är bara att instämma. Vi i SPF kommer att fortsätta driva frågan om avskaffad pensionärsskatt i valrörelsen, tillsammans med de övriga punkterna i vårt valmanifest, bland annat att det bör byggas fler olika bostäder för äldre, årliga läkemedelsgenomgångar för 75-plussare och att det bör finnas pensionärsråd i alla Sveriges kommuner. 

Karl Erik Olsson
ordförande SPF

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s