Var är debatten om äldreomsorgens framtid – kostnader och finansiering?

Idéfattigdomen när det gäller hur äldresjukvård och omsorg ska se ut i framtiden är tyvärr så uttalad att det känns overkligt att detta inte debatteras mer. Den Äldreutredning som just startat sitt arbete hade ursprungligen direktiv från Socialdepartementet att utreda hur äldrevård och omsorg ska se ut i framtiden och hur den skall finansieras. Finansdepartementet sade dock nej till det senare så vi får fortsätta att leva i ovetskap om hur vården och omsorgen av oss kommer att se ut och finansieras.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, förutspår ett underskott i välfärden på 200 miljarder kronor om drygt tjugo år. För att försvara dagens standard plus en viss kvalitetsförbättring behöver kommunalskatterna höjas med 13 kronor, såvida pengarna inte kan tas även från andra källor. Ett annat kanske inte helt förankrat alternativ som förslagits är att vi måste fortsätta att arbeta till vi är 75 år för att finanserna ska gå ihop.

Det verkar alltså som att vi har att välja mellan våldsamt höjda skatter, ökad privat finansiering, försäkringslösningar eller andra modeller för att få pengarna att räcka till i välfärden. Ytterligare ett alternativ är att ransonera vår välfärd till en nivå som skattebetalarna orkar bära utan att den skadar samhällsekonomin. Inga roliga alternativ minsann. Det gör det extra underligt att det är så tyst om detta.

Beror det på att regeringen blundar för att frågan kan vara kontroversiell, eller är det snarare så att problemet är att alla partier har så dålig kännedom om äldreomsorgen och att de får så olika bilder av hur samhället kommer att se ut i framtiden? Man kan nog snarare säga att blundandet beror på förvirring.

Flertalet personer som sitter i beslutsposition förstår inte att de själva kommer att bli gamla. Det finns en åldersförträngning och en ungdomsfixering. Hur ofta har inte vi som arbetat i vården sett ansvariga politiker plötsligt bli intresserade och försöker göra något åt vården och omsorgen när en nära anhörig blir gammal och sjuk?

Nej, det är hög tid, nästan försent, att ta tag i denna fråga som måste diskuteras och lösas över partigränserna.

Gösta Bucht

talesperson vård- och omsorgsfrågor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s